Co je to pojistný podvod?

Rate this post

Každý z nás má jistě alespoň malé tušení, co se pod tímto termínem skrývá. Rozhodně však není na škodu, zjistit si o tom něco víc. Mohlo by se totiž snadno stát, že jednáte dle svého nejlepšího svědomí, ale nevědomky se dopustíte pojistného podvodu.

Co říká zákon?

Pokud se dopustíte pojistného podvodu dopouštíte se trestného činu definovaného trestním zákoníkem jako uvedení nepravdivých či hrubě zkreslených údajů (dokonce i zamlčení takových údajů) v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy, s likvidací pojistné události nebo při uplatnění práva na plnění. Za takové jednání následuje v základní sazbě trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. Nutno dodat, že jde o základní sazbu. Maximálně lze uložit trest odnětí svobody na 10 let. Zjednodušeně se tedy daná osoba neoprávněně obohatí na úkor pojišťovny poskytující povinné ručení.

Co jsou nepravdivé, zkreslené nebo neúplné údaje?

Údaje jako věk, výši škody apod. jen ztěžka uvedete nepravdivě omylem. Ovšem údaje jako zdravotní stav či velikost rizika je třeba vždy řádně kontrolovat a pokud si jejich správností nejste jistí, je dobré obrátit se na pojišťovnu s žádostí o radu. Samozřejmě pokud prokážete, že opravdu došlo k nedopatření, nemůžete být za pojistný podvod stíháni. Jako učebnicový příklad pojistného podvodu lze uvést nadhodnocování škodné události. S těmito podvody jsou pojišťovny velice dobře seznámeny a v oblasti povinného ručení patří vůbec mezi nejčastější společně se zinscenováním dopravní nehody. U havarijního pojištění pak podvodníci často uvádějí, že škoda, která byla fakticky způsobena úmyslně, byla způsobena náhodnou událostí, která je krytá pojištěním. K pojistnému podvodu dojde také nadhodnocením majetku při uzavírání pojištění a následně uměle vyvolaná pojistná událost. Pokud byste se rozhodli pojistit již poškozenou věc a uvádět ji jako nepoškozenou, dopouštíte se pojistného podvodu taktéž. Nutno zdůraznit, že pojistná událost je trestná i tehdy, pokud se podvodné jednání vztahuje pouze na část pojistného plnění.

Snadné peníze?

Pojistný podvod může lákat vidinou snadně získaných peněz. Česká asociace pojišťoven eviduje nejvíc pojistných podvodů právě ve spojitosti s pojištěním motorových vozidel (povinné ručení, havarijní pojištění). Proto proti nim Česká asociace pojišťoven tvrdě bojuje. Toho se snaží docílit jednak prevencí, a dále také sdílením informací o skutečnostech týkajících se pojištění fyzických a právnických osob mezi pojišťovnami, a to pomocí Systému pro výměnu informací o podezřelých okolnostech. Při odhalení se tedy rozhodně nevyplatí. Navíc je třeba dodat, že neodhalené podvody se poté promítají do výše cen povinného ručení.

Podobné články...