Rusňákova DRFG Real Estate je významný hráč na českém realitním trhu

Rate this post

Investiční skupinu DRFG založil David Rusňák. Fondy skupiny mají velký úspěch a dobré recenze. Za tvorbu a správu portfolia investičních výnosových nemovitostí v rámci divize DRFG Real Estate zodpovídá Patrik Tuza. Aktivně také řídí renomovanou brněnskou společnost A PLUS zabývající se oblastí architektury, projektování a také developmentu. Tato oblast prochází novou technologickou revolucí. Zkušenosti a zázemí společnosti A PLUS jsou pro DRFG Real Estate přínosné zejména při vyhledávání nových příležitostí i rekonstrukcích nemovitostí. David Rusňák umí nacházet nové možnosti, ať už jde o fondy, dluhopisy či nemovitosti.

Divize DRFG Real Estate a inovace

Zakladatel David Rusňák dobře chápe, jak důležitý je rozvoj. Divize DRFG Real Estate investovala nemalé prostředky do personálu i do softwarové základny. Takzvaný BIM – Building Information Modeling je malou průmyslovou revolucí v projektování a správě staveb. Společnost míří k velkým hráčům na realitním trhu, k průmyslově-technologickému developmentu a office parkům. Personál divize musí tedy umět poskytovat služby na stejné úrovni, jaká je známá mezi velkými společnostmi na mezinárodním trhu. David Rusňák proto personálu dopřává pravidelná školení, která zaručí odpovídající kvalitu jejich služeb.

Přelomový software BIM

Software BIM představuje technologický skok v projektování. Plnohodnotně pracuje v 3D prostředí a všechny profese pak mohou zasahovat současně do jednoho modelu. Ten je pak zcela komplexní. Jestliže stavař posune příčku, tento stav se propíše do všech dalších technologií a všichni členové týmu z jiných oblastí to okamžitě uvidí. Mohou posoudit, co posun příčky bude znamenat z hlediska celé stavby. Vnitřní propojenost je tak na zcela jiné úrovni, než na jaké byl dosavadní software. Tím se otevírají nové možnosti i pro správu portfolia DRFG Real Estate. U každého projektu software v závěru vyexportuje kompletní soupis techniky v dané budově. Uvidíte instalaci až po vypínače. Výsledkem je známý provozní stav, cena i životnost použitých prvků.

Podobné články...