Zhodnoťte své úspory díky investování

Rate this post

Investování peněz se dnes řadí mezi velice častý způsob, jak efektivně zhodnotit uspořené peníze. Do světa investic se tak snaží proniknout stále více lidí, s čímž často vystává otázka, jaký druh investic zvolit. Jelikož investování vždy s sebou přináší určitá rizika, ať jde o nízké+ zhodnocení investovaných peněz či vysoká míra rizika. V tomto ohledu vynikají korporátní dluhopisy.  

Charakteristika dluhopisů

Firemní neboli korporátní dluhopisy jsou v posledních letech velice oblíbeným druhem investičního nástroje. Řadí se mezi krátkodobé investice a vydávat je může jakákoliv firma. Získané finanční prostředky firmám slouží pro financování jejich podnikatelského záměru, který by měl být investorovi předem znám. Za nákup dluhopisů je investorovi nabízen smluvený výnos, který je vyplácen ve stanovených lhůtách. Na konci úpisu pak získá investor zpět svoji investovanou částku.

Rizika korporátních dluhopisů

Tak jako každý investiční nástroj má svoje rizika, tak i investice do dluhopisů není úplně bezriziková. Oproti většině jiných investičních nástrojů se však liší v celkem jednoduchém způsobu, jak lze rizikové faktory ověřit a snížit na minimum. Orientovat se lze totiž podle mnoha kritérií, ať se jedná o daný podnikatelský záměr, účetní výkazy, reference a historie firmy apod. Riziko korporátních dluhopisů v podstatě úzce souvisí s výběrem správné firmy.

Prověřená společnost s historií

Mezi vhodnou firmu na českém trhu, která vám poskytne vhodné investiční podmínky, patří společnost Europa Investment Property. Tato společnost působí na trhu již přes 20 let, takže má již mnoho výsledků. Jejím předmětem podnikání je rekonstrukce, prodej a výstavba komerčních a historických nemovitostí. Není žádným tajemstvím, že nemovitosti se obecně řadí mezi nejlepší investice, které lze považovat za nejméně rizikové, což se odráží i na korporátních dluhopisech. Nákup dluhopisů EIP můžete provést online. Nabízený výnos činí 7,3 %.

Podobné články...