Do jakých dluhopisů investovat? Jaké dluhopisy jsou nejžádanější?

Rate this post

V současné době hledá řada lidí způsoby, jak dobře investovat své peníze, aby vlivem inflace nedošlo k jejich výraznému znehodnocení. A zároveň o investované peníze nepřišli. Mezi oblíbený investiční nástroj mnoha investorů aktuálně patří dluhopisy, jelikož jde o značně efektivní možnost, jak zhodnotit své úspory v porovnání s jinými investičními nástroji, jako jsou akcie, drahé kovy, kryptoměny či spořicí účty.

Státní, nebo korporátní dluhopisy?

Velmi zjednodušeně lze dluhopisy rozdělit do dvou variant, a to na státní dluhopisy vydávané státem a korporátní neboli firemní dluhopisy vydávané soukromými firmami. Samozřejmě dluhopisy vydávají i další subjekty, ale jedná se spíše o výjimku. Státní dluhopisy patří mezi velice známý investiční nástroj, ale rozhodně nejsou nejžádanější. Díky své bezpečnosti jsou vhodnou volbou pro konzervativní investory, ale bohužel nesou úrokové riziko, jež je spojeno s nízkým či nulovým zhodnocením vložených peněz v závislosti na výši inflace.

Charakteristické znaky korporátních dluhopisů

Naproti tomu korporátní dluhopisy nabízejí celkem vysoké úročení vložených peněz, které se pohybuje nejčastěji v rozmezí 5-10 %. Tento vyšší výnos je však spojen s vyššími riziky. Největším rizikem investování do dluhopisů je jednoznačně krach firmy, čímž může hrozit ztráta všech vložených peněz. Z tohoto pohledu lze označit za nejméně rizikové především dluhopisy od prověřených a stabilních firem. Naopak za nejrizikovější lze označit dluhopisy od nově založených společností bez konkrétního investičního plánu.

Firmy investující do nemovitostí

Mezi nejžádanější a kvalitní dluhopisy jednoznačně patří dluhopisy firem, jejichž předmět podnikání je zaměřen na výstavbu a prodej nemovitostí. S ohledem na neutuchající poptávku po nemovitostech lze investici do realitních dluhopisů označit za nejvíce bezpečné v porovnání s jinými korporátními dluhopisy. Předností investice do realitních dluhopisů je jednoznačně hmatatelnost nemovitostí a vysoká pravděpodobnost růstu a stability.

Bezpečné investování do realitních dluhopisů s úrokem 8,8 % nabízí společnost PFC Invest. Více informací zjistíte na jejich webu.

Podobné články...