Co je to zesplatnění úvěru a co obnáší? Zjistěte to

Rate this post

Dnes není zase až tak nic výjimečného, že si lidé berou půjčky. Je to celkem běžný trend, se kterým jasně souvisí i fakt, že dost úvěr není zas až tak složité. Příkladem je půjčka před výplatou. Pro mnohé je mnohem složitější ho vrátit. Tedy alespoň dodržovat předepsané splátky. V souvislosti s tím se může stát to, že daný člověk bude mít problémy, které postupně povedou až k tomu, že dojde zesplatnění úvěru. Tím je mnohdy při žádosti o neuhrazenou splátku i vyhrožováno. Co to vlastně znamená a co je dobré mít v souvislosti s tím na paměti? A jak to probíhá? Podívejte se.

Contents

Jaká je základní definice zestatnění úvěru?

Musíme říci, že není mnoho lidí, kteří by tento pojem aktivně používali a pochopitelně není ani mnoho lidí, kteří by něco podobného zažili. To proto, že když se podíváme na aktuální půjčkové statistiky, tak je pozitivem, že většina lidí stále poctivě splácí. Ti, co to ale nedělají, ty už informaci o tom, co je to zesplatnění úvěru jistě znají. My ji nyní přiblížíme i statním.

Zesplatnění úvěru vyžaduje uhrazení celé částky

Zesplatnění úvěru vyžaduje uhrazení celé částky

V praxi se jedná o situaci, kdy je celá smlouva o úvěru vypovězena. A to udělá třeba banka, nebo to udělá nebankovní společnost. Tedy ten, kdo danou půjčku konkrétní osobě poskytl. V rámci zesplatnění úvěru dojde k tomu, že je konkrétní osoba povinna zbytek půjčky pochopitelně doplatit. Je tedy konec jakýmkoliv splátkám, stejně jako je konec i jakýmkoliv domluvám.

K zesplatnění dluhu nedojde ihned

Mnoho lidí má velmi často obavy z toho, že když se mluví o zesplatnění dluhu, tak k tomu může dojít třeba hned pár dní potom, kdy se opozdí s jednou jedinou splátkou. V tomto ohledu nemusí mít strach. Takto rychle k tomu rozhodně nedojde, jelikož je i cílem poskytovatele půjček, aby klienta takzvaně rozplatil a ten aby začal opět splácet. nebo aby využil refinancování půjčky. Pokud se někdo opozdí se splátkou, tak na řadu přicházejí nejprve klasické možnosti vymáhání, kam řadíme:

  • Telefonní hovory
  • Upomínky na mail a SMS
  • Upomínání dopisem

Teprve v případě, kdy je skutečně jasné, že klient nemá ani žádnou potřebu splácet, může být realizováno zesplatnění úvěru. Týká se tedy těch jedinců, kteří třeba několik měsíců po sobě neuhradí jedinou splátku, stejně jako u nich dojde také k tomu, že nekomunikují a někdy ani nepřebírají poštu.

Na zesplatněný úvěr musí být osoba upozorněna písemně

Jedná se o celkem důležitý akt spojený se smlouvou a jejím zrušením, a tak nejde, aby to bylo realizováno třeba telefonicky. Že má klient zesplatněný úvěr se dozví většinou písemně. Tedy doporučeným dopisem na adresu, kterou uvedl ve smlouvě, která je jeho kontaktní. Obvykle je dopis odesílán pro jistotu i na adresu trvalého bydliště, aby bylo jasně doloženo, že mohl dopis převzít.

Pokud daná osoba daný dopis nepřevezme, nic to na daném zesplatnění nemění. Jenom je třeba v tomto ohledu dodržet jasné zákonné lhůty. Pro situace, kdy konkrétní osoba nevyzvedne dopis, je používán pojem známý jako fikce doručení. S tím souvisí to, že když si po určité době nevyzvedne, je na dopis pohlíženo, jako by doručen byl.

Při zesplatnění musí osoba ihned uhradit celý dluh

Jak už vyplývá z dané definice, tak pokud dojde k zesplatnění, tak definitivně končí jakékoliv splátky, a daná osoba je povinna celý nesplacený závazek ihned uhradit. Tedy abychom byli konkrétní, onen pojem ihned je třeba brát s rezervou, jelikož i zde existují určité lhůty, na které bývá dlužník zcela logicky upozorněn. Rozhodně však nelze počítat s tím, že by se jednalo o lhůty v několika měsících. Je tomu právě naopak, jelikož se jedná jenom o lhůty, které jsou výhradně jenom v týdnech. Do té doby musí být suma odeslána.

TIP: nejlepší úvěr na rekonstrukci

Nejenom u půjček. Existuje i zesplatnění hypotéky

Mnoho lidí se domnívá, že tento krok lze realizovat jenom u klasické půjčky. To určitě ne. Je možné ho realizovat u jakéhokoliv závazku. Příkladem je i stále častější zesplatnění hypotéky. To může být ještě větší problém, než u klasické půjčky. Proč tomu tak je? Jelikož u hypotéky je nejenom ručeno konkrétní nemovitostí, ale když se podíváme na částky, které bývají poskytnuty, tak jsou podstatně vyšší, než třeba u spotřebitelských půjček.

Co když je úvěr zesplatněn a klient stále nezaplatí?

Zajímá vás, co se vlastně děje dále? Kdy dojde k zesplatnění úvěru, ale daná osoba v daném termínu nezaplatí? Znamená to pro ni, že bude dluh vymáhán. Když je úvěr zesplatněn, tak obvykle přicházejí na řadu právníci, kteří už mají v ruce jasné potvrzení o tom, jak velký je konkrétní dluh a kolik je nutné zaplatit. A s tímto již naloží tak, že se obrací na soud. A zde nastanou dvě situace. Je vydán platební rozkaz, na který osoba buď nereaguje, nebo podá rozpor. Poté následuje jednání, u kterého je však opět potvrzeno, že musí zaplatit. Konec je tedy u obou stejný.

A co se děje následně? Jakmile je vše soudem potvrzeno, dá se říci, že má celý stav poměrně rychlý průběh. A ten je spojený s čím? Že soudní rozhodnutí může být předáno exekutorovi a ten už v rámci svých poměrně velkých pravomocí začíná konat. A co může? Třeba obstavit bankovní účet, strhávat peníze z platu, nebo zabavit movitý i nemovitý majetek. Může toho celkem dost a tak pokud dlužník není nemajetný – což se nepředpokládá, když dostal půjčku a byla prověřena bonita klienta, jsou od něho finance nakonec získány.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Podobné články...