Co je to zástavní právo smluvní a jak funguje?

Pokud se podíváme na některé typy půjček, tak je nutné říci, že je u nich standardem takzvané ručení, čímž se zvyšuje i bonita klienta. Tedy situace, kdy je v praxi vyžadována zástava nemovitosti. V souvislosti s tím se objevuje pojem, kterým je zástavní právo smluvní. Pokud se vás týká, budou se vám hodit veškeré informace, které jsou s ním přímo spojeny. Nejprve se podíváme na to, o jakých půjčkách v souvislosti s ním můžeme mluvit. Mezi příklady patří:

  • Klasická bankovní hypotéka
  • Americká hypotéka
  • Nebankovní půjčky ručené nemovitostí

Toto všechno jsou hlavní příklady, kdy je u žádosti o půjčku třeba počítat s tím, že se bez nemovitosti neobejdete. Nejedná se ale o příklady jediné, jelikož někdy je třeba ručit třeba i u spotřebitelských půjček. Naopak ručení nemusí být vyžadováno, když je poptáván kontokorent.

Co je to zástavní právo smluvní?

Pojďme na trochu teorie, která je pro objektivní pohled na daný pojem velmi důležitá. Když bychom měli charakterizovat, co je to zástavní právo smluvní, tak musíme jasně říci, že se jedná doslova o jasný příklad věcných práv. Hlavní charakteristikou daného zástavního práva je to, že ho nelze nijak obejít, ani nafalšovat. To proto, že je zapsáno přímo v katastru nemovitostí.

Zástavní právo smluvní je spojeno se zápisem do katastru

Zástavní právo smluvní je spojeno se zápisem do katastru

Pokud se podíváme na hlavní důvody, proč je právě zástavní právo smluvní, je odpověď také celkem  pochopitelná. Je využíváno z toho důvodu, aby bylo vytvořeno dobré zajištění dluhu, který vznikne ve chvíli, kdy je poskytnuta půjčka. Poskytovatel půjčky, tedy banka nebo nebankovní společnost tak chrání své vložené peníze a zvyšuje šance na to, že když klient nebude splácet, dostane se k majetku a tedy i k penězům, které ji osoba dluží.

Zástavní právo smluvní v katastru bude dohledatelné

Výše jsme již lehce naznačili, že zástavní právo smluvní je využíváno nejčastěji, a to hlavně proto, že se nedá nějakým podvodem obejít. Zástavní právo smluvní v katastru nemovitostí bude vždy dobře dohledatelné a tak lze jednoduše zjistit, zda je danou nemovitostí ručeno, nebo nikoliv. Tento zápis může posloužit třeba ve chvíli, kdy se dlužník bude chtít nemovitosti zbavit. Případný kupující nejenom že uvidí, že nemovitostí je určeno, ale také daný prodej nemůže být svévolně realizován. I to je informace, kterou je dobré znát.

Existuje také zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu

Zatímco výše jsme mluvili hlavně o situaci, která je spojena s půjčkou, nyní se podíváme ještě na věc jinou. A tou věcí je zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu. I zde se jedná o zápis, který bude vedený v katastru nemovitostí a který souvisí s určitým druhem zástavy. Ten, kde je však zapsaný v části C listu daného vlastnictví není ani banka, není to ani nebankovní společnost, jelikož se bude jednat o stát. i ten má práva spojená se zástavním právem. A těch může využít ve chvíli, pokud mu jsou dluženy finanční prostředky. Zajímá vás konkrétní příklady, kdy tato situace může nastat? Jsou poměrně jasné:

  • Dluhy na sociálním pojištění
  • Dluhy na zdravotním pojištění
  • Dluhy na daních

Neopomíjejme také zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu

Vraťme se zpět k půjčkám. A to konkrétně k situaci, kdy si klienti peníze vezmou, ale pokud jde o splácení, tak není takové, jak bylo domluveno. Jednoduše dojde k tomu, že klient nesplácí. Co se děje následně? Několik stanovených postupů, jako se zesplatnění úvěru, stejně jako vydání platebního rozkazu. Pokud ano jedno nepomůže, potom přichází na řadu exekutor. A co se v danou chvíli děje? Přichází na řadu zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu. Tedy situace, kdy exekutor zabaví konkrétní nemovitost dlužníka. Pokud ani poté nedojde k uhrazení částky, potom je třeba počítat s tím, že je nemovitost prodána v dražbě.

Zástavní právo může být i převoditelné

Když je řeč o tom, co jsme zmínili na začátku, čímž je zástavní právo smluví, je třeba říci, že u něho existuje možnost převodu. Co to znamená? Že je možné dané zástavní právo prodat, stejně jako je možné ho také postoupit. Ideální příklad takového stavu souvisí s tím, že klient přestane splácet. A pokud nereaguje na výzvy, může být zástavní právo převedeno třeba na inkasní společnost, stejně jako může bát i prodáno někomu jinému, kdo už se postará o to, že začne peníze vymáhat. Nejde o nic výjimečného, jelikož se často jedná o klasické a také známé postupy.

Co znamená zástavní právo smluvní již víte. A jak dlouho trvá?

I to je poměrně důležitá otázka, u které je dobré přijít i se správnou odpovědí. Pokud se ptáte na to, co znamená zástavní právo smluvní a jak dlouho trvá, tak obvykle je délka trvání spojena právě se spláceným dluhem. Co konkrétně to znamená v praxi? Že jakmile je dluh kompletně zaplacen, tak samotná zástava zaniká. Není totiž už potřeba, jelikož banka nebo nebankovní společnost má své peníze zpět. Pro majitele nemovitosti to následně znamená, že s ní může libovolně nakládat, jelikož je jenom jeho, což potvrzuje i zápis v katastru nemovitostí.

Dobré je připomenout že existovat může i takzvaná uvolněná zástava. Ta má specifika v tom, že když dojde k doplacení dluhu, může si žadatel opět na danou nemovitost vzít další půjčku. Výhoda je zde v tom, že není nutné absolvovat celý složitý proces spojený s tím, co zástavní právo smluvní vyžaduje z administrativního hlediska.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Podobné články...