Expandujte do zahraničí s odštěpným závodem

Rate this post

Založení odštěpného závodu dokáže rychle otevřít dveře na nové trhy. Není proto divu, že odštěpný závod se stává stále populárnější volbou pro podnikatele, kteří touží po expanzi do zahraničí. Ale co to vlastně ten odštěpný závod je a jaké všechny výhody přináší? 

Jak funguje odštěpný závod?

Odštěpný závod funguje jakožto oddělení zřizovatele, společnosti, v zahraničí. Je to tedy územně oddělená část společnosti, která má samostatnou organizační strukturu, nicméně zůstává právně spojena se společností, která ji zřídila. Zřizovatel (společnost) tudíž zůstává odpovědná za činnosti odštěpného závodu. Dříve byl odštěpný závod nazýván organizační složkou. 

Odštěpný závod sice nemá vlastní právní subjektivitu, ale disponuje samostatnou hospodářskou a funkční autonomií. To znamená, že může:

  • vlastnit majetek,
  • vstupovat do smluvních vztahů,
  • zaměstnávat pracovníky,
  • vést vlastní účetnictví.

Představte si ho jako pobočku v jiném státě, která disponuje vlastním IČO (musí být tedy zapsána v obchodním rejstříku dané země), sídlem a účetnictvím. V čele závodu pak stojí vedoucí odštěpného závodu, jenž je oprávněn jednat ve všech záležitostech týkajících se odštěpného závodu, ale jen jako zástupce zřizovatele – nejedná se tedy o samostatný statutární orgán. 

Hlavní výhody odštěpného závodu v zahraničí

Odštěpný závod umožňuje expanzi do ciziny, což může vést ke zvýšení důvěry v očích zákazníků a k budování nových obchodních vztahů – díky němu si bude kupříkladu možné nalézt nové a výhodnější mezinárodní dodavatele.

Stejně tak odštěpný závod umožňuje podnikateli reagovat flexibilněji na místní trhy a potřeby zákazníků než klasická pobočka. Je tedy pro podnikatele přirozeným krokem směrem k růstu a diverzifikaci obchodních aktivit. 

V některých případech dokáží odštěpné závody nabídnout i daňové výhody, jako je např. snížení celkové daňové zátěže (lze využít výhod plynoucích ze smluv o dvojím zdanění). Výhodou může být i možnost využití místních daňových výhod.

Mezi další výhody zřízení odštěpného závodu se pak ještě řadí:

  • Nižší náklady – nemusíte platit základní kapitál a odpadá i celá řada administrativních poplatků.
  • Rychlejší start – odštěpný závod je možné zřídit v řádu týdnů (obvykle trvá zhruba 2 až 3 týdny), zatímco založení samostatné společnosti může trvat i několik měsíců.
  • Plná kontrola – zřizovatel má nad odštěpným závodem kontrolu, čímž se snižuje riziko problémů

Založení odštěpného závodu

Zřízení a provozování odštěpného závodu s sebou nicméně nese řadu právních a administrativních úkonů, jež vyžadují znalosti místních zákonů a předpisů. Proto doporučujeme svěřit tuto záležitost do rukou profesionálů, kteří nabízejí komplexní služby od poradenství, výběru vhodné lokace až po samotné zřízení a správu odštěpného závodu.

S partnery např. agenturou Parkerhill.cz, jež za vás obstarají veškeré papírování bez formálních závad, se tento proces může stát hladším a efektivnějším – vyhnete se zbytečným komplikacím a budete mít jistotu, že váš odštěpný závod bude založen v souladu s platnou legislativou. Nic vám pak už nebude bránit v dosažení úspěchu na novém trhu.

Podobné články...