Investovat do fondů kvalifikovaných investorů mohou jen zkušení investoři

Rate this post

Uvažujete nad investováním svých úspor a rádi byste si vyzkoušeli něco jiného, než jsou mnohokrát diskutované akcie a dluhopisy? V tom případě svoji pozornost zaměřte na fond kvalifikovaných investorů. Fondy kvalifikovaných investorů mají díky legislativě velmi široké investiční možnosti a nabízí tak možnost investovat do různých aktiv a získat vyšší výnos. Od běžných fondů se však odlišují tím, že mohou do nich investovat pouze tzv. kvalifikovaní investoři. Kdo může být kvalifikovaným investorem?

Kvalifikovaný investor ve smyslu zákona

Fond kvalifikovaných investorů, jak již samotný název napovídá, není určen pro širokou veřejnost, ale pouze pro zkušené investory, jež si dokáží porovnat všechny výhody a nevýhody investice a uvědomují si veškerá rizika. Ze zákona je minimální investice do fondu jeden milion korun, s tím, že pověřená osoba potvrdí, že investice odpovídá finančnímu zázemí, cílům a odborným zkušenostem a znalostem investující osoby. Při investici 125 000 EUR, pak investor pouze učiní prohlášení o tom, že si je vědom rizik spojených s investicí do vybraného fondu.

Výhody a nevýhody fondů

A jaké výhody fondy kvalifikovaných investorů přináší? Mezi hlavní výhody fondu patří především flexibilní investiční možnosti, které s sebou přináší často vyšší výnos. Dále je to transparentnost a příznivý daňový režim. Avšak jako každý druh investice má i fond kvalifikovaných investorů své nevýhody. Nevýhodami jsou především specifická rizika daného fondu a nulová povinnost sdělovat investorům investiční politiku. Dále to může být nižší likvidita, jelikož se jedná většinou o investici pro delší časové období.

Jak na výběr fondu?

Vybrat fond kvalifikovaných investorů není jednoduchou záležitostí, proto není na škodu se před výběrem fondu obrátit na finančního poradce. Jelikož legislativa nijak nelimituje investiční strategii fondů, tak mohou být zaměřené na investice do různých aktiv, kterými mohou být obrazy, automobilové veterány, závodní koně, akcie atd. Samozřejmě i jejich kombinace. Mezi nejlepší investiční fondy patří zejména fondy zaměřené na nemovitosti, které se mezi investory těší velké oblibě. Na nemovitosti je zaměřen například fond kvalifikovaných investorů společnosti Premiot Group.

Podobné články...