Jak postupovat při ztrátě dokladů?

Rate this post

Ztráta či odcizení občanky, řidičáku, kartičky pojištěnce či jiného dokladu není nic příjemného, ale nikoliv neřešitelného. Je jen potřeba vědět jak a kde tuto ztrátu řešit.

Contents

Občanský průkaz

V případě ztráty či odcizení OP je třeba ztrátu nejdříve oznámit na policii, kde obdržíte potvrzení pro obecní (městský) úřad. Ohlášení se provádí na oddělení evidence občanských průkazů obce či městské části podle vašeho trvalého bydliště. Tam musíte do 15 dnů požádat o nový doklad, který vám úřad vystaví do 30 dnů po zaplacení 100 korun.

Cestovní pas

Ztrátu či odcizení pasu musíte nahlásit na obecním úřadě či na policii. Stane-li se to v cizině, pak se obraťte na nejbližší zastupitelský úřad ČR v dané zemi a na místní policii, která vystaví doklad o chybějícím cestovním pasu. Po návratu domů to oznamte na obecním úřadě.

K vydání nového cestovního pasu v ČR potřebujete pouze občanský průkaz. Fotografie se rovněž pořídí na úřadě. Zaplatíte 600 Kč (děti 100 Kč) a počkáte si 30 dnů. Platnost pasu je 10 let u lidí starších 15 let, u dětí 5 let.

Řidičský průkaz

Pro vystavení nového „řidičáku“ na příslušném obecním úřadě musíte předložit řidičské oprávnění, doklad totožnosti a fotografii. Ztrátu „řidičáku“ oznamte do pěti dnů na policii a poté na úřadě. Dostanete potvrzení platící 30 dnů pouze na území ČR. Za nový „řidičák“ zaplatíte 50 korun a obdržíte jej do 20 dnů.

Průkazka zdravotní pojišťovny

Ztrátu oznamte své pojišťovně nejpozději do osmi dnů. Na pobočce dostanete náhradní doklad a novou kartičku vám do dvou týdnů zašle pojišťovna poštou, nebo si ji vyzvednete osobně zdarma.

Rodný list

Ztrátu nemusíte nikde hlásit, ale o znovuvydání rodného listu lze v ČR žádat pouze na matrice městského úřadu, nebo městské části podle místa narození. Na městském úřadu, pod který spadá nemocnice, ve které jste se narodili, mají v knize narození zapsané vaše jméno, datum narození a další informace. A právě pouze na tomto místě mohou vaši situaci řešit.

Existuje ovšem výjimka z tohoto pravidla. Kdo se narodil kdekoliv v Praze před rokem 1950, je zapsán v oddělení starých matrik Úřadu městské části Prahy 1, který sídlí ve Vodičkově ulici. Při ztrátě můžete pochopitelně dostat už jen duplikát rodného listu.

Podobné články...