Jak provést kontrolu regálů v rámci BOZP

Rate this post

V rámci BOZP musí podnikatel či zaměstnavatel vykonat celou řadu věcí. Například je třeba zajistit zaměstnanci vhodnou pracovní obuv, případně je třeba dohlížet na pitný režim, pokud jsou horké letní dny a pracovník plní pracovní úkoly venku na neustále žhnoucím sluníčku. Kromě toho také do bezpečnosti práce spadá i kontrola regálů, kterou často určuje výrobce regálů. Mnohdy však podrobnosti o daných regálech nejsou k dispozici, tudíž se musí vycházet z nařízení vlády. Kontroly tehdy, kdy nejsou stanovené výrobcem, se dělají jedenkrát za dvanáct měsíců.

Samozřejmě kontrola regálů není činnost, kterou byste mohli provést tak, jak sami uznáte za vhodné. Regály je třeba zkontrolovat v kompetenci s několika zásadami. Jakými?

Zásady při kontrole regálů v rámci BOZP

  • Je třeba seznámit se s dokumentací konstrukce kontrolovaného regálu
  • Je třeba provést kontrolu tuhosti spojů
  • Je třeba provést kontrolu poškození a deformací
  • Je třeba provést kontrolu stability, tedy kontrolu ukotvení do podlahy nebo případně do zdi
  • Je třeba provést kontrolu předepsaného značení regálu
  • Je třeba provést kontrolu užívání, tedy kontrolu skutečného zatížení, kontrolu přístupnosti či dostatečnosti manipulačního prostoru
  • Je třeba provést kontrolu nivelity, tedy svislosti, případně vodorovnosti

Nedělejte si s BOZP starosti

Kontrola regálů může být pro někoho zbytečností, někdo si může myslet, že to není potřeba. Jenže to tak stanovuje BOZP a BOZP je třeba mít v podniku vyřešené nebo hrozí pokuta sahající i do několika set tisíc korun, ne-li do milionů korun. Je však pravdou, že se o nich v souvislosti s BOZP a PO nemusíte starat, pokud se vložíte do rukou firmy Extéria, která se postará o vše, co s BOZP a PO souvisí. Postará se o případnou dokumentaci BOZP, ujme se i školení a samozřejmě vás zastoupí v případě, že by do podniku měla přijít kontrola ze státní správy.

Podobné články...