Jak smysluplně nastavit životní pojištění

Rate this post

Ať už chvíle nepozornosti, která vede ke zranění nebo dlouhodobá vážná nemoc – tyto nepříjemné situace dokážou s domácím rozpočtem nepěkně zahýbat. A navíc v této době! Pro to, abyste byli alespoň částečně finančně chráněni a dopad na vaše peněženky nebyl tak tvrdý, je dobré se připravit. Třeba v podobě životního pojištění.

Životní pojištění jako finanční polštář

Životní pojištění můžeme rozdělit na několik druhů. Ty se liší mírou ochrany, flexibility ale také případně investiční složky. Je tedy důležité vědět, co od životního pojištění očekáváte, ještě před tím, než do pojišťovny poběžíte.

„Životko“  primárně slouží jako finanční polštář k ochraně pojištěného před nepříjemnými událostmi v životě. Životní pojištění s rezervotvornou složkou navíc nabízí možnost zhodnocení prostředků. Používá se tak částečně i jako forma investice.

V České republice se můžete setkat s těmito typy životního pojištění:

·         Rizikové životní pojištění,

·         kapitálové životní pojištění,

·         investiční životní pojištění.

Rizikové životní pojištění slouží čistě jako finanční ochrana před dopady úmrtí člena rodiny, vážnou nemocí nebo ztráty zaměstnání. Dokonce lze i pojistit situaci, kdy z vážných zdravotních důvodů nejste schopni splácet svůj hypoteční úvěr. Tento typ životního pojištění neobsahuje rezervotvournou část. Nenaspoříte si tak žádné peníze navíc. Pro ochranu před riziky je ze zmíněných typů životního pojištění nejlepší.

Kapitálové životní pojištění zvolíte v momentě, pokud od pojištění očekáváte kromě ochrany i nějaké to zhodnocení. Pojišťovna zhodnocuje vaše prostředky technickou úrokovou mírou a je povinna vám tyto prostředky vyplatit po skončení pojištění. V dnešní době ho pojišťovny moc nenabízí. Navíc se ani nevyplatí.

Investiční životní pojištění je podobné tomu kapitálovému. A to s rozdílem, že si při založení smlouvy můžete zvolit, kam vaše prostředky investujete. Na rozdíl od předchozí varianty zde není žádná garance, že své investované prostředky dostanete zhodnocené. Vše se odvíjí od úspěšnosti investic. 

Pokud si nejste jisti, jaké pojištění zvolit, pomoct vám může kalkulačka životního pojištění.

Jak nastavit životní pojištění

·         Pojištění invalidity

V případě, že se chcete pojistit před případnou invaliditou, zkontrolujte si, že pojišťovna zahrnuje všechny 3 stupně invalidity, a to první, druhý a třetí stupeň. Obecně se doporučuje uzavírat pojištění ve výši 3 až 5 čistých ročních příjmů.

·         Pojištění smrti

Pojištění smrti je základní prvek životního pojištění. Díky němu si můžete být jisti, že vaši pozůstalí získají finanční pomoc v případě vašeho odchodu. Cílovou částku a osoby, kterým peníze pojišťovna vyplatí si zvolíte sami. V případě uzavření smlouvy ji uvádíte jako obmyšlenou osobu.

Zde můžete zvolit konstantní nebo klesající typ pojištění smrti.

Konstantní typ pojištění pro vás znamená zvolit si částku, kterou jednorázově obmyšlené osoby získají v případě vaší smrti.

U klesajícího typu si zvolíte cílovou pojistnou částku, která se každým rokem snižuje.

·         Pojištění pracovní neschopnosti

Pojištění pracovní neschopnosti se odvíjí od vašeho čistého měsíčního příjmu. Od této částky musíte odečíst všechny příspěvky od zaměstnavatele a od státu. V případě nemoci čekejte, že výplatu pojistného dostanete až od 30. nebo 60. dne pracovní neschopnosti. Délka se liší individuálně dle pojišťovny.

Zdroj obrázku: thodonal88 / Shutterstock.com

Podobné články...