Je možné změnit statut svěřeneckého fondu?

Rate this post

Svěřenecký fond by měl být neměnný. Dá se ale statut v průběhu měnit? Na to se podíváme v tomto článku.

Svěřenský fond stále platí za poměrně robustní nástroj, který vám pomůže ochránit váš majetek nejen v případě neštěstí nebo zranění. Jak to ale je s neměnností statutu? V následujících řadcích se na toto téma podíváme.

Změna statutu?

Svěřenský fond bývá zakládán na dlouhou dobu. Tedy alespoň ve většině případů. Není totiž mnoho možností, jak využít jeho výhod po krátký časový úsek. Jestliže ale není statut fondů pečlivě promyšlen a pečlivě připraven, můžete postupem času narazit na problémy. To se stává zejména v případě, kdy statut neodpovídá původnímu záměru zakladatele nebo neobsahuje úpravu pro řešení určité životní situace.

Tuto skutečnost je proto nutné mít na paměti už při zakládání samotného fondu. Jeho základním principem je totiž neměnnost. Občanský zákoník totiž připouští pouze jednu změnu, a to v souvislosti se zvýšením majetku nebo změnu statutu soudem. Pokud tedy nějaké změny chcete provést, mělo by se jednat výlučně o technické nebo procesní podoby. V opačném případě s vaším návrhem na změnu asi jen těžko pochodíte.

Statut nezmění ani majitel

A to ani před soudem. Nový stav by totiž měl prospívat pouze účelu fondu. Pokud by tomu bylo naopak, soud by změnu neměl povolit. A to především díky jeho neměnnosti. Ten je přitom zcela zřejmý. Základem svěřeneckého fondu je vyčlenění majetku z vlastnictví zakladatele fondu, aby mohl sloužit určitému účelu. Jakmilesvěřenecký fond vznikne, vzdává se tím původní vlastník prakticky svého majetku.

Proto je neměnnost fondu hlavním důvodem, proč se jen zřídka přistupuje k jeho změnám. A musí to respektovat i původní majitel, který svůj majetek vložil do svěřenského fondu. Proto je tedy dobré na účel a další problémy, které mohou nastat, myslet už na samotném začátku. V opačném případě by se vám to mohlo později vymstít.

Podobné články...