Kdo se stává plátcem DPH a jaké jsou jeho povinnosti?

Rate this post

Pokud podnikáte, pak nejspíš víte, že pokud váš obrat překročí 1 milion za 12 bezprostředně předcházejících měsíců, stanete se plátcem DPH. Obratem se pak rozumí souhrn plateb bez daně. Není to ale jediný případ, kdy se musíte registrovat jako plátce DPH. S přesnými podmínkami vám pomůže advokát, který zajistí, že se vyhnete nepříjemnostem a pokutám plynoucích z prodlení.

Kdo všechno je plátcem?

Právník vám pomůže v situacích, kdy se rovněž budete muset registrovat jako plátce DPH, a případně poradí, jak se této povinnosti vyhnout. Jednou z těchto situací je mezinárodní podnikání v rámci Evropské unie.  Dále se musí registrovat lidé, kteří nabyli majetek privatizací, prodejem podniku nebo fúzí a lidé, kteří zdědili ekonomickou činnost po podnikateli, který byl plátcem DPH. Zrušit plátcovství lze nejdříve rok od registrace, avšak obrat za posledních 12 měsíců nesmí překročit milion korun.

A co dobrovolná registrace?

Někdy se k plátcovství DPH můžete přihlásit dobrovolně. Výhodou je to v případě, že odebíráte zboží nebo služby především od plátců. Stejně tak je výhodnější se registrovat, pokud je většina vašich zákazníků plátci. Dobrovolně se k DPH mohou přihlásit osoby, které poskytují služby podnikatelům se sídlem v jiných státech EU. Registraci zvažte i v případě, že plánujete nakoupit hodnotný majetek, protože jako plátce DPH máte nárok na odpočet.

Naopak se registrace nevyplatí v případě, že mezi vašimi odběrateli jsou převážně neplátci DPH, protože vy jako plátci byste museli danit celou prodejní cenu včetně marže a tím by se zvýšila i konečná cena produktu nebo služby. Pokud nakupujete zboží se sníženou sazbou DPH, ale prodáváte ho za základní sazbu, rovněž se vám registrace nevyplatí.

Plátci DPH mají určité povinnosti. Vystavované daňové doklady mají specifickou podobu a musí na nich být uvedeno, že jste plátci DPH. Daňové přiznání musíte podávat každý měsíc. Po skončení každého daňového období (v prvním roce je to jeden měsíc, následně můžete požádat o přechod na čtvrtletní daňové období) podáváte přiznání k DPH a odvedete daň.

Podobné články...