Offshore společnosti a daňové ráje

Rate this post

V podnikání se můžete velmi často setkat s termíny offshore a daňový ráj. Co označují a v čem tkví výhody tohoto způsobu podnikatelské činnosti a vedení firmy?

Contents

Co je offshore společnost

Z ekonomického pohledu je offshore taková společnost, která má svoje podnikání umístěné v zahraničí.

Z tohoto pojetí ostatně vychází i běžně užívaný anglický termín offshore, který je spojením výrazů „off“ a „shore“. Výraz „off“ v tomto případě chápeme ve smyslu „mimo“ a termín „shore“ znamená „pobřeží, břeh“. Doslovně jde tedy o společnost, která podniká mimo břehy lokality, kde byla založena.

Obvykle bývají offshore společnosti zakládány v místech, která označujeme jakožto daňové ráje. Právě daně jsou klíčovým důvodem pro zakládání offshore firem.

Co je to daňový ráj

Přesná definice daňového ráje neexistuje. Obecně přijímaná jednoduchá charakteristika těchto jurisdikcí však vypadá následovně:

Velmi často se jedná o lokality exotické, které umožňují založit si osobám, které nejsou občany daného státu, na jeho území svou firmu. Podnikatelé pak využívají příznivějších podmínek pro tzv. daňovou optimalizaci. Primární je to, že daň z příjmu se v daňovém ráji většinou neplatí, případně jen velmi nízká.

Navíc daňový ráj umožňuje vyšší míru anonymity a zajišťuje tak majitelům společnosti soukromí a ochranu majetku. Neposledním plusem je také menší a lehčí administrativní správa ve směru k finančním úřadům.

Je podnikání v daňovém ráji legální?

Daňové ráje představují zcela legální způsob podnikání a jde o legitimní volbu každého majitele firmy. Ostatně status těchto lokalit využívají i četná známá jména. Sídlo v daňovém ráji tak má například  Google nebo IKEA.

Konkrétně v Česku statistiky v roce 2016 uváděly kolem 13 tisíc firem se sídlem v daňovém ráji. Daňové ráje lze vnímat i jako svého druhu hospodářskou soutěž jednotlivých států, v níž zvítězí ten, kdo nabídne výhodnější podmínky.

Podnikání v daňovém ráji se není zapotřebí obávat. Ostatně jistou dobu jím byla dokonce i Česká republika, která nabídla firmě Hyundai investiční pobídku v hodnotě 5 miliard korun a zajistila jí tedy nižší zdanění.

Jak na založení offshore společnosti

Offshore společnost musí k tomu, aby mohla výhody daňového ráje využít, splnit jen minimum povinností. Prakticky by měla pouze mít sídlo v dané zemi, vyžaduje se místní zástupce a platba paušální daně.

Založení offshore společnosti přesto pro tuzemského podnikatele bez znalosti příslušné legislativy není snadné.

Nutným bodem, který musíte absolvovat, jednoznačně bývá legalizace a ověření veškerých podpisů a dokumentů a obstarání výpisů z veřejných rejstříků, tedy primárně výpisy z rejstříku trestů, obchodního rejstříku, katastru nemovitostí, živnostenského rejstříku a mnoha dalších.

Svou společnost jste rovněž povinni přihlásit k daním a vytvořit jí i bankovní účet. K tomuto účelu se využívá tzv. offshore bankovní účet u zahraniční banky. Zajistit je potřeba rovněž statutárního zástupce.

Podobné články...