Škody způsobené zaměstnancem může uhradit pojištění

Rate this post

Jako u každé činnosti, také při výkonu povolání je potřeba předpokládat, že se něco zkrátka pokazí. Zaměstnanec může často způsobit škodu svému zaměstnavateli, přičemž v tom zpravidla není úmysl, ale jednoduše dojde k nehodě. Proti takovým situacím resp. proti jejich následkům, se lze pojistit. Takové pojištění nabízejí komerční pojišťovny. Pokud je navíc zaměstnanec na pozici, kde je vysoká zodpovědnost a v případě nehody je také výše škody nezanedbatelná, může pro zaměstnavatele takové pojištění znamenat pokrytí vysokých ztrát.

Je důležité zvolit vhodnou variantu pojištění

Jako u každého pojišťovacího produktu, také v tomto případě je potřeba zvážit, která varianta je u jakého zaměstnance vhodná. Je potřeba si uvědomit, jaká je míra rizika, že dojde ke škodě v souvislosti s konkrétním zaměstnancem. Míru rizika často určují určité varianty pojištění, které nabízejí samotné pojišťovny. Například pojišťovna ERGO to má odstupňováno dle toho, zda se jedná o:

  • Běžného zaměstnance
  • Zaměstnance, který používá firemní vůz, či obsluhuje stroje

Pro drtivou většinu zaměstnanců obvykle dostačuje standardní varianta pojištění, která je u ERGO pojišťovny označena jako Standard. Potom je ale tady také varianta pro řidiče, přičemž základní varianta nese název Řidič a rozšířená potom Řidič PLUS. Rozdíl je v tom, že u rozšířené varianty se počítá také se zaměstnanci, kteří používají služební vůz pro soukromé účely.

Pojištění může zaměstnavatel sjednat hromadně

Z pohledu zaměstnavatele je nepochybně zajímavou možností, že pojistku může sjednat hromadně pro více zaměstnanců. Na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pak lze získat také hromadnou slevu. Zároveň může být zaměstnavatel v klidu, že v případě, že zaměstnanec způsobí škodu, má vše ošetřeno v rámci odpovídajícího pojištění.

Podobné články...