Uklouzli jste na zledovatělém chodníku? Jak úraz pro pojišťovnu prokázat a po kom vymáhat odškodnění?

Rate this post

Klouzání na zamrzlých kalužích patří k oblíbeným zimním radovánkám nejen dětí. Pokud však na zledovatělém chodníku dojde k uklouznutí nechtěnému, může to přinést poměrně vážné následky. Drobná modřina přitom bývá jednoznačně lepší variantou než zlomená ruka či noha. Pokud ale k takové situaci dojde, kdy budete mít nárok na odškodnění? A jak můžete ochránit sami sebe?

Jak vymáhat odškodnění za pád na chodníku

Contents

Běžte se klouzat

Uklouznout a spadnout může každý. Někdy si za to můžeme sami, jindy bývá na vině špatný stav chodníku či jeho zanedbaná údržba. Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích přitom jasně konstatuje, že „vlastník místní komunikace nebo chodníku je povinen nahradit škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice“. Kdo ale oním vlastníkem je?

Komu patří chodníky?

V odpovědi na tuto otázku udělala jasno tzv. „chodníková novela“ z roku 2009. V současné době tak vlastníkem místních komunikací a chodníků bývá obvykle obec. Na její vrub proto také padá potenciální škoda způsobená nesprávnou údržbou.

Závadu ve schůdnosti komunikace a s ní související riziko úrazu ovšem může způsobit například i sníh či led padající ze střechy. Tam zase zodpovědnost náleží majiteli objektu.

Nebezpečí přitom může dotyčný buďto přímo odklidit, nebo na ně upozornit například varovnou cedulí, případně nebezpečný prostor ohraničit apod.

Odškodnění za pád na chodníku

Pro majitele nemovitostí – ať už se jedná o rodinný či bytový dům – by proto mělo být samozřejmostí sjednání pojištění odpovědnosti, které je například u Kooperativy součástí pojištění majetku a z kterého je následně uhrazena škoda poškozenému.

Vymáhat odškodnění po majiteli chodníku ovšem může být někdy poměrně komplikované, je proto vhodné pořídit průkaznou dokumentaci stavu chodníku v okamžiku nehody, zdokumentovat meteorologické podmínky či zajistit si svědky.

Když majitel za škodu nezodpovídá aneb chraňte sami sebe

Vlastník ovšem nemusí zodpovídat za škodu vždy – prokáže-li například, že nebylo v mezích jeho možností závadu odstranit, odpovědnost nenese. To platí zejména v případě nepředvídatelné povětrnostní situace a náhlé změny podmínek.

Zároveň pro vlastníky i pro uživatele platí prevenční pravidlo občanského práva, podle něhož se má každý chovat tak, aby nedocházelo ke vzniku újmy.

Škodu tak na majiteli není možno vymáhat ani v případě, kdy byla závada ve schůdnosti chodníku předvídatelná a chodec jí nepřizpůsobil svou chůzi. Přitěžující okolností může také být, pokud ke zranění došlo v opilosti. Okolnosti se přitom posuzují vždy individuálně. Roli hraje například i to, zda poškozený zvolil obuv adekvátní danému počasí, či zda případně nemohl bezpečně využít upravený úsek komunikace na protějším chodníku.

Neměli byste se proto spoléhat pouze na finanční odškodnění od vlastníka komunikace, na níž se vám přihodil úraz. Před podobnými situacemi a jejich důsledky proto raději ochraňte sami sebe pomocí dobrého úrazového pojištění, například FLEXI od pojišťovny Kooperativa. To vám v případě úrazu a jeho následků zajistí finanční kompenzaci bez ohledu na to, zda majitel komunikace za nehodu zodpovídá či nikoliv.

Konkrétní výši odškodnění určují oceňovací tabulky pojišťovny a k prokázání nároku na odškodné budete potřebovat lékařskou zprávu.

Podobné články...