Věcné břemeno: Jak s touto zátěží naložit?

Rate this post

Věcné břemeno je jistou zátěží, ovšem v mnoha případech se nejedná o tragédii. Podle pravidel sice omezuje vlastníka nemovitosti, že musí oprávněnému poskytnout užívat danou část jeho pozemku, v leckterých případech jde ale i o bezpečnost, pokud dojde například k havárii vody. Kolikrát za život se to ale stane?

Jaká jsou věcná břemena?

Věcná břemena se dělí na dva typy. Prvním je břemeno z hlediska služebnosti. Majitel nemovitosti musí něco strpět nebo se něčeho zdržet. Pak jsou břemena reálná, kdy majitel musí cizí osobě něco dávat nebo v její prospěch něco vykonávat. Mezi konkrétní situace patří například věcné břemeno doživotního užívání bytu. Původní majitel daruje nemovitost svému příbuznému, příteli, ale zajistí si v ní právo na své dožití. Toto právo pak zanikne až smrtí oprávněné osoby. Časté je i věcné břemeno vodovodní přípojky. Majitel pozemku musí dovolit přístup na pozemek všem, kteří zajišťují údržbu vodního díla a jakékoliv stavby a úpravy na pozemku pak musí schválit majitel přípojky. Přípojky se instalují na pevně daném bodě v určitém území, kde vede voda a holt na někoho z místních obyvatel vyjde tento „pešek“, že bude mít na zahradě věcné břemeno.

Kde hledat věcná břemena?

Existuje i věcné břemeno služebnosti inženýrských sítí, kdy stejně jako v případě přípojky musí majitel dovolit přístup všem osobám, které zajišťují údržbu daných sítí. Dále jsou i věcná břemena služebnosti cesty. Na pozemku je cesta vedoucí k jinému pozemku, nejčastěji se jedná o momenty, kdy se někdo potřebuje dostat domů přes cizí pozemek. Věcné břemeno používání zase dává právo užívat cizí věc a brát z ní plody a užitky. Proto než si koupíte dům nebo jen parcelu, podívejte se, jestli tam je či není nějaké věcné břemeno. Zjistit to lze třeba zde: https://geopas.cz/mapa. Věcné břemeno nemusí být zátěží, záleží na tom, o jakou formu se jedná. Jistě je dobré i pro vás, když se vám o přípojku v případě havárie postará expert. Komplikovanější už to je ve chvíli, kdy s bytem pořídíte nájemníka.

Podobné články...