Věcné břemeno: Jak s touto zátěží naložit?

Rate this post

Věcné břemeno je jistou zátěží, ovšem v mnoha případech se nejedná o tragédii. Podle pravidel sice omezuje vlastníka nemovitosti, že musí oprávněnému poskytnout užívat danou část jeho pozemku, v leckterých případech jde ale i o bezpečnost, pokud dojde například k havárii vody. Kolikrát za život se to ale stane?

Jaká jsou věcná břemena?

Věcná břemena se dělí na dva typy. Prvním je břemeno z hlediska služebnosti. Majitel nemovitosti musí něco strpět nebo se něčeho zdržet. Pak jsou břemena reálná, kdy majitel musí cizí osobě něco dávat nebo v její prospěch něco vykonávat. Mezi konkrétní situace patří například věcné břemeno doživotního užívání bytu. Původní majitel daruje nemovitost svému příbuznému, příteli, ale zajistí si v ní právo na své dožití. Toto právo pak zanikne až smrtí oprávněné osoby. Časté je i věcné břemeno vodovodní přípojky. Majitel pozemku musí dovolit přístup na pozemek všem, kteří zajišťují údržbu vodního díla a jakékoliv stavby a úpravy na pozemku pak musí schválit majitel přípojky. Přípojky se instalují na pevně daném bodě v určitém území, kde vede voda a holt na někoho z místních obyvatel vyjde tento „pešek“, že bude mít na zahradě věcné břemeno.

Kde hledat věcná břemena?

Existuje i věcné břemeno služebnosti inženýrských sítí, kdy stejně jako v případě přípojky musí majitel dovolit přístup všem osobám, které zajišťují údržbu daných sítí. Dále jsou i věcná břemena služebnosti cesty. Na pozemku je cesta vedoucí k jinému pozemku, nejčastěji se jedná o momenty, kdy se někdo potřebuje dostat domů přes cizí pozemek. Věcné břemeno používání zase dává právo užívat cizí věc a brát z ní plody a užitky. Proto než si koupíte dům nebo jen parcelu, podívejte se, jestli tam je či není nějaké věcné břemeno. Zjistit to lze třeba zde. Věcné břemeno nemusí být zátěží, záleží na tom, o jakou formu se jedná. Jistě je dobré i pro vás, když se vám o přípojku v případě havárie postará expert. Komplikovanější už to je ve chvíli, kdy s bytem pořídíte nájemníka.

Podobné články...