Základní informace týkající se náhradního plnění

Rate this post

Každý zaměstnavatel musí splňovat několik zásadních povinností, jež mu ukládá zákon. Předně je zapotřebí informovat své pracovníky o požární ochraně a také o bezpečnosti práce, aby bylo ochráněno jejich zdraví a životy na pracovištích. A samozřejmě nesmíme zapomenout ani na náhradní plnění, o čemž však má řada zaměstnavatelů zkreslené informace.

Co je to náhradní plnění?

Seznam povinností, jež jsou uloženy na bedra zaměstnavatelů je poměrně široký. A jak již bylo zmíněno, jeho součástí je také náhradní plnění. Tedy, dalo by se říct. Jak daný pojem popsat nebo definovat? Asi takto: Pokud firma zaměstnává více jak pětadvacet zaměstnanců, musí se řídit zákonem o zaměstnanosti, jež udává, že čtyři procenta z celkového počtu pracovníků mají změnu pracovní neschopnosti čili jsou nějakým způsobem postižení. Pokud není procento splněno, zaměstnavatel musí uhradit nemalou částku do státního rozpočtu (ta je stanovena na dvou a půl násobek průměrné mzdy vyhlášené Českým statistickým úřadem).

Splnit povinnost však může vypadat různě. Může se zaměstnat pracovník se změnou pracovní schopnosti, ale také se může využít služeb společnosti, která je v takzvaném náhradním plnění čili že zaměstnává více jak padesát procent těchto zaměstnanců. Může se také od takové firmy odkoupit zboží, za nímž lidé s pozměněnou pracovní schopností stojí.

Kdo je osoba zdravotně postižená?

V souvislosti s náhradním plněním a také dostáním povinností zaměstnavatele se nabízí otázka, kdo je označován za osobu zdravotně postiženou. Myslí se tím jedinci, kterým je orgánem sociálního zabezpečení uznána invalidita třetího, druhého nebo prvního stupně, případně ti, kteří byli uznáni za zdravotně znevýhodněného.

Skutečnost, že se opravdu jedná o zdravotně postiženou osobu dokládá posudek, případně potvrzení orgánu sociálního zabezpečení.

Podobné články...