Zdravotní pojištění cizinců pracujících v ČR a povinnosti zaměstnavatele

Rate this post

Proces zaměstnávání cizinců s sebou nese jisté administrativní úkony navíc. V tomto textu se podíváme na povinnosti zaměstnavatele ve věci zdravotního pojištění při zaměstnávání cizinců v ČR. Dozvíte se co, jak a kdy je třeba pro zdravotní pojištění cizinců udělat, případně jak si práci ulehčit.

Contents

Kdo všechno musí zdravotní pojistku mít?

Zaměstnávání cizinců v ČR upravuje zákon o pobytu cizinců na území ČR č. 326/1999 Sb. Ten ukládá také povinnost přihlásit všechny zaměstnance ze zahraničí k zdravotnímu pojištění bez ohledu na to, zdali pracují na hlavní pracovní poměr nebo jsou pouze dohodáři.

Jak na přihlášení zaměstnance k pojišťovně

Monopol v pojišťování cizinců má v České republice zatím Všeobecná zdravotní pojišťovna, od roku 2024 by se to ale mohlo změnit a zaměstnavatel by si mohl vybrat, ke které pojišťovně se zaregistruje. Aktuálně se proces liší podle toho, zda:

  • je zaměstnavatel už u VZP registrován
  • ještě zaměstnavatel není u VZP registrován

Pokud ještě není zaměstnavatel registrován, je třeba stáhnout si ze stránek VZP Přihlášku a evidenční list zaměstnavatele. Formulář se vyplní a v tištěné podobě zašle na příslušnou adresu.

Tímto se zaměstnavatel zapíše do registru plátců. Pokud už je vaše firma ale v registru zapsaná, což pokud už máte třeba jednoho zaměstnance, který je VZP pojištění, měli byste tento krok mít za sebou, můžete přejít rovnou k oznámení změny.

Samotnou informaci o zaměstnání cizince se posílá tzv. Hromadným oznámením zaměstnavatele. Tento formulář je rovněž ke stažení na stránkách VZP a je možné zaslat jej společně s přihláškou. 

Typ povolení k pobytu nebo pracovního víza nehraje u zdravotního pojištění roli. Stejný formulář použijete pro zdravotní pojištění pro cizince s přechodným pobytem i zaměstnaneckou kartou.

Občas přijde zaměstnavateli dotaz, jak žádat v Česku o cestovní zdravotní pojištění pro cizince. Mylně totiž bývá toto doplňkové pojištění spojováno s tím standardním. Poté, co přihlásíte cizince k VZP, si mohou zaměstnanci sjednat cestovní pojištění libovolně. Bude jim stačit číslo pojištěnce a česká korespondenční adresa.

Oznamovací povinnost a její lhůta

Zaměstnavatel má zákonnou oznamovací povinnost, která se vztahu je i na pojištění zaměstnanců z ciziny. Lhůta pro podání oznámení jakékoliv změny stavu je 8 dní. Změnou stavu se rozumí nástup do zaměstnání, změna osobních údajů jako je třeba jméno a příjmení, trvalá adresa či dojde k ukončení zaměstnání. K tomu všemu slouží zmíněné hromadné oznámení zaměstnavatele.

Zasílání dokumentů a karty pojištěnce

Ačkoliv VZP nabízí svým pojištěncům webové rozhraní, pomocí kterého mohou pojištěnci sledovat pohyby na svém účtu a dokládat různé dokumenty, zaměstnavatelé tuto možnost zatím nemají.

Veškeré formuláře je třeba vyplnit, vytisknou, orazítkovat, podepsat a zaslat jako poštovní zásilku na adresu VZP. Může se občas stát, že se doručení dokumentů prodlouží. S tím si sice v pojišťovně nikdo nebude příliš lámat hlavu, vyhotovení karty pojištěnce a zaslání pak ale může trvat déle.

Jakmile VZP dokumenty o oznámení příjme a zapíše zaměstnance do svého registru, vyhotoví pracovníkovi kartičku pojištěnce, kterou do 4 týdnů od obdržení oznámení zašle na adresu zaměstnavatele, který má povinnost ji zaměstnanci předat. Stejně to funguje v případě expirace karty. Pojišťovna 3 týdny před expirací zašle zaměstnavateli novou kartu. 

Pokud zaměstnáváte cizince jen nárazově, není asi proces nijak složitý. Snad jen podávání dokumentů poštou může být otravné. Pakliže ale plánujete zaměstnávat více cizinců, zvažte třeba využití agentury IRS Czech, která veškerou tuto administrativu i předávání karet zvládne za vás.

Podobné články...