Zdravotní pojištění cizinců v ČR – pro koho je určeno a za jakých podmínek?

5/5 - (1 vote)

Zdravotní pojištění je v České republice povinné pro každou osobu s trvalým pobytem. Kromě občanů si ho musí sjednat i cizinci, kteří v ČR pobývají. Díky tomu mají přístup k základní zdravotní péči a lékařským službám.

Kdy se cizinec stává součástí všeobecného zdravotního systému?

Pro cizince je účast v systému českého všeobecného zdravotního pojištění povinná v několika situacích:

  • když má trvalý pobyt v České republice.
  • pokud pracuje pro zaměstnavatele se sídlem nebo trvalým pobytem v ČR.
  • patří k dalším specifickým skupinám, například žadatelům o azyl.

Cizinci spadající do uvedených kategorií mají právo na přístup ke zdravotní péči hrazené z veřejného zdravotního pojištění za stejných podmínek jako občané České republiky. Dle § 13 Zákona o veřejném zdravotním pojištění mohou využívat preventivní i akutní služby.

Komerční zdravotní pojištění

Pro cizince k dispozici i komerční varianta zdravotního pojištění. Je určena pro osoby, které nemají nárok na všeobecné zdravotní pojištění.

Současná legislativa sice nařizuje, že v případě pobytu delšího než 90 dní musí cizinec využít služeb pojišťovny VZP (ta má od 2. 8. 2021 na tento typ pojištění monopol), ale v dohledné době by měli poslanci schválit novelu, na jejímž základě bude možné uzavřít komerční pojištění u libovolné pojišťovny (která bude mít daný produkt v nabídce).

Mezi pojišťovny, které v současné době nabízí zdravotní pojištění cizinců, patří například SV pojišťovna (dříve ERGO), a to s limitem pojistného plnění až 80 tis. EUR na jednu pojistnou událost. V rámci produktu s názvem zdravotní pojištění cizinců Welcome mohou pojištěnci počítat s non-stop asistenční službou a platností v celém Schengenu bez příplatku.

Pojištění je určeno pro cizince, kteří žádají o vízum na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí nebo na území ČR, ovšem nikoliv za účelem prodloužení pobytu.

Podobné články...