Životní pojištění není zbytečné, co o něm potřebujete vědět?

Rate this post

Životní pojištění sice nepatří mezi nejvyužívanější pojišťovnické produkty, jeho oblíbenost v posledních letech však stoupla. Odborníci tento trend přičítají například i pandemii koronaviru, která zapříčinila například finanční potíže u mnohých rodin. Životní pojištění však zahrnuje mnoho různých scénářů. Které to jsou a jak si lze pojištění sjednat?

Základní údaje o životním pojištění

Životní pojištění se dělí na dvě skupiny, a to rizikové životní pojištění a rezervotvorné životní pojištění. Zatímco o rizikovém si řekneme více níže, o rezervotvorném je vhodnější se bavit ve chvíli, kdy vás zároveň zajímá i možnost investování. U rezervotvorného pojištění vám v případě jeho skončení vyplácí část peněz pojišťovna zpět a zároveň ho není možné oproti rizikovému sjednat online.

Rizikové životní pojištění se sjednává pouze pro případy rizik, která mohou mít hned několik podob. Pojištění se může vztahovat na pojištění invalidity, pojištění pro případ smrti, pojištění úrazu, pojištění hospitalizace, pojištění závažných onemocnění nebo i pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti. Využijí ho tak zejména lidé, na jejichž příjmu je závislý někdo jiný, nebo ti, kteří mají určité finanční závazky. Životní pojištění byste si také měli sjednat v případě, že máte rodinu, kterou živíte.

Zvolení rizik a pojistné částky

Konkrétní podobu pojištění si pak vybíráte s ohledem na vaše potřeby a také s ohledem na to, kolik můžete za pojištění zaplatit. Čím více rizik do pojištění zahrnete, tím dražší pojistka bude. Důležitým parametrem je však i pojistná částka. Ta udává částku, kterou vám pojišťovna vyplatí v případě, že dojde k pojistné události. Pojistnou částku si navíc u každého z rizik můžete zvolit jinak vysokou.

Alespoň to umožňuje online srovnávač pojištění Klik.cz, kde si lze během pár minut vyplnit základní osobní údaje a navolit jednotlivá rizika včetně pojistných částek. V reálném čase pak vidíte na kolik vás zhruba vyjde celkové měsíční pojistné. Zobrazené ceny však předpokládají zdravou osobu a pokud máte nějaké zdravotní potíže, může se cena ještě změnit.

Sjednání online

Životní pojištění dále můžete na Klik.cz rovnou sjednat a zaplatit, stačí dovyplnit potřebné údaje. Veškeré smluvní dokumenty vám jsou následně zaslány na uvedenou e-mailovou adresu a v případě dotazů je vám k dispozici zákaznická linka srovnávacího portálu. Smlouva a další dokumenty vám také přijdou doporučeně poštou na uvedenou adresu. Životní pojištění tak můžete vyřídit během pár minut bez zbytečné administrativy.

Podobné články...