Jak probíhá vymáhání pohledávek?

Rate this post

Mít dluhy rozhodně není nic příjemného. Samozřejmě ne všechny házíme do stejného pytle. Dluhy jsou třeba i to, že má konkrétní osoba půjčku, kterou pochopitelně musí splácet. Pokud tak činí, rozhodně se nejedná o žádný problém. Právě naopak. Připomeňme ale, že jsou i dluhy, které lidé enesplácí. A zde už to problém být může, jelikož na řadu přichází vymáhání pohledávek. Jak vlastně probíhá a jaké jsou postupy, které jsou pravidelně realizovány? Podívejte se na ně společně s námi. Pokud dlužíte a neplatíte, budete vědět, co vás čeká.

Contents

První kroky ve vymáhání pohledávek jsou celkem přívětivé

Není nic výjimečného, že klienti zapomenou na splátku, nebo ji jenom vlivem různých okolností zašlou pozdě. Je jasné, že když by vymáhání pohledávek bylo už v tuto chvíli realizováno celkem drsným způsobem, neprospělo by to ani jedné straně. Proto jsou první kroky celkem mírné. Obvykle souvisí s tím, že je klient kontaktován za účelem zjištění, co se děje a zda je všechno v pořádku. Kontakty většinou proběhnou neoficiální formou, a to:

  • Obyčejným dopisem
  • Emailem
  • Telefonicky, nebo formou SMS

Cílem je v rámci tohoto prvotního vymáhání pohledávek kontaktovat dlužníka, připomenout mu jeho závazek a zjistit, zda je vše v pořádku. Jde také o chvíli, kdy by měl klient začít aktivně komunikovat, jinak může přijít další krok.

Následné vymáhání dluhu už bývá písemné

Vymáhání pohledávek má několik fází

Vymáhání pohledávek má několik fází

Pokud klient nezaplatí splátku a nebude ani nijak komunikovat, může vše přejít do druhé fáze. V tomto případě už dochází k tomu, že je realizováno písemné vymáhání dluhu. V praxi to znamená jasný fakt, spojený s tím, že bude konkrétnímu dlužníkovi poslán doporučený dopis. Jeho cílem by mělo být vyzvednutí dopisu, jelikož dá jasně najevo, že celou věc chce řešit a že je kontaktní. V daném dopisu už obvykle bude uvedena lhůta, která je spojena s tím, že nejsou zaplaceny určité splátky a je třeba je do daného data uhradit. Pamatujte také na fakt, že jelikož zaslání takového dopisu i něco stojí, nefinancuje to samotný poskytovatel peněz ze svého, ale dané náklady mohou být účtovány. Je to sice pár desítek korun, ale v případě více dopisů už může tato suma výrazně nabíhat.

Vymáhání dluhů je spojeno také s upomínkami

Kdo stále nereaguje, ani neplatí, ten si může být jisti, že mu dříve nebo později přijde upomínka. Nele přesně říci, kolik upomínek v rámci vymáhání dluhů jednotlivé nebankovní společnosti nebo banky posílají. U některých je to jenom jedna, jindy to jsou třeba tři. Ať je to jak chce, každopádně platí, že upomínky určitě nejsou zadarmo. Jde už o celkem jasné pokuty, které mají dlužníka motivovat ještě více k tomu, aby zaplatil. Upomínky jsou velmi často v řádech několika stovek, a tak pokud přijdou hned tři, už mluvíme o tom, že celkový dluh může navýšit o nějakou tu další tisícikorunu. Upomínky jako takové jsou jednou z posledních fází klidného vymáhání. Když přijde ta poslední, je nutné jednat.

U vymáhání dluhů odkup pohledávek často dominuje

Když přijde poslední upomínka, lze v návaznosti na ní očekávat už v podstatě poslední dopis. Co je v něm uvedeno? Jsou to informace o tom, že je půjčka zespaltněna. A to je pro dlužníka celkem velký problém. Proč? Jelikož i když začne hradit své opožděné plátky, je mu to zcela k ničemu. Pokud se podíváme na to, co to vlastně zesplatnění je, tak se jedná o výpověď uzavřené smlouvy o půjčce. Dlužník musí:

  • Zaplatit nesplacenou jistinu
  • Zaplatit všechny další dluhy – upomínky a úroky z prodlení
  • Dodržet nastavený termín

Pokud to neudělá a termín vyprší, má velká problém. Mohou nastat dvě situace. U vymáhání dluhů odkup pohledávek často vítězí, a tak je daný dluh prodán. Buď nějaké firmě, nebo třeba přímo inkasní společnosti, která se na vymáhání zaměřuje. Pokud jde o možnost druhou, pokračuje původní věřitel v postupu vymožení. A to tak, že osloví své právníky, kteří se už postarají o to, aby vše došlo až k soudu. A je celkem pochopitelné, jak rozhodne.

Stejnými postupy je řešena většin a dluhů. I vymáhání alimentů

Výše popsaný postup lze nazvat jako jeden z těch, pomocí kterého jsou řešeny všechny dluhy. Třeba i vymáhání alimentů. Jenom s tím rozdílem, že zde se o peníze hlásí manželka nebo manžel, kteří sice nezesplatňují a neúčtují pokuty, ale upomínky posílají také. Právě ona korespondence je potom dobrý důkaz u soudu. A jsme opět u něj, jelikož právě ten opět umí rozhodnout o tom, aby dlužník zaplatil.

Exekuce jako poslední krok

V čem a proč je rozhodnutí soudu nutné? Je to proto, aby mohla být vykonána exekuce. I když je od samotného počátku ze všech dokumentů zcela jasné, že konkrétní osoba neplatí, žádný exekutor nezačne vymáhat dříve, než má v ruce dokument od soudu, který jasně ukazuje, kdo je dlužník a kolik dluží. A v tuto chvíli již může samotná exekuce naplno začít. Je s ní spojeno nejenom to, že si exekutoři připíší další odměny a tím dluh ještě podstatně navýší. Opomíjet nelze ani to, že exekuci se v mnoha případech nelze vyhnout. Může postihnout movitý i nemovitý majetek, může být spojena třeba s exekucí na účet, stejně jako jsou finanční prostředky strhávány i z platu. Těmito kroky veškeré vymáhání pohledávek končí.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Podobné články...