Co jsou koncesionářské poplatky a co o nich musíte vědět?

Rate this post

Co je označováno slovem koncesionářské poplatky? Jedná se o platby, které jsou pro spoustu lidí povinné a které se týkají toho, že jako lidé využíváte televizní, stejně jako radiové přijímače. Právě k tomu se váží. Když pomineme několik konkrétních výjimek, tak je třeba říci, že je jejich placení povinností. A to na základě zákona číslo 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích. Ten jasně popisuje, že se jedná o pravidelný měsíční paušál, který se týká každého vlastníka televizoru a také rozhlasového přijímače.

Contents

Kdo musí koncesionářské poplatky platit?

Koncesionářské poplatky musí platit domácnost s televizí a rádiem

Koncesionářské poplatky musí platit domácnost s televizí a rádiem

Jak bylo zmíněno a popsáno výše, jedná se o poplatek, který je spojený s vlastnictvím buď televizního přijímače, nebo přijímače radiového. V čem jsou koncesionářské poplatky poměrně nespravedlivé, to je hlavně fakt spojený s tím, zda se na danou televizi vůbec díváte, nebo zda posloucháte rádio. I kdyby nikoliv, stále to pro vás znamená povinnost koncesionářské poplatky platit. Na to si mnoho lidí zcela logicky stěžuje, a to zvláště takoví, kteří využívají televizi na zcela jiné účely. Dobré je také podotknout fakt, že poplatky neplatí nutně jenom klasické fyzické osoby, ale vztahují se také na podnikatelské subjekty. Ať jsou neplátci, nebo plátci, které eviduje registr plátců DPH. Bez ohledu na to, zda jde o podnikající fyzickou osobu, či firmu neboli právnickou osobu.

Česká televize koncesionářské poplatky vybírá z prostého důvodu

Když se podíváme na důvod spojený s citací zákona, tak se týká toho, že se jedná o poplatek, který umožňuje příjem televizního, ale i rozhlasového vysílání. V praxi to znamená, že pokud by neexistovaly žádné komerční televizní stanice, ani ty rozhlasové, stále tu díky poplatkům bude právě možnost veřejnoprávní. A tím se dostáváme k tomu, proč Česká televize koncesionářské poplatky vybírá. Je to proto, aby mohl být financován její rozvoj a tedy i veškeré aktivity, které jsou spojené s provozem stanice, ale i programovou skladbou. To stejné platí i v rozhlasové sféře, kde však dané poplatky získává Český rozhlas.

Kdo koncesionářské poplatky ČT ani Rozhlasu platit nemusí?

I když většina lidí dané koncesionářské poplatky ČT a také Českému rozhlasu platit pochopitelně musí, jsou tu i skupiny lidí, které zákon z této povinnosti vylučuje. A to hlavně s ohledem na jejich konkrétní problémy. Pokud se podíváme na to, o koho se může jednat, jsou to tyto skupiny:

  • Osoby hluché nebo slepé
  • Osoby s velmi nízkým příjmem
  • Osoby bez povolení k pobytu

Poslední výjimkou jsou pochopitelně i osoby, které nevlastní ani televizor, stejně jako nevlastní ani rádio. I ty spadají do skupiny těch, kteří ze zákona koncesionářské poplatky platit nemusí. Podobně jako lidé, kteří nemají auto, tak se jich netýká ekologická daň při převodu auta. Je to celkem pochopitelné, jelikož k tomu nemají jakýkoliv důvod.

Koncesionářský poplatek za televizi i rádio má jasně danou výši

Jaká informace tady ještě nezazněla? Je to pochopitelně to, o jak velký poplatek se jedná. To je jednou z nejdůležitějších informací. Dobrou zprávou může být to, že od roku 2008 nedošlo k žádnému zdražení a tak jsou měsíční částky již několik let neměnné. Pokud se podíváme na pominulosti, tak byl koncesionářský poplatek za televizi ve výši 120 korun a za rádio se platilo 37 korun. Nyní jsou sice ceny vyšší, ale přece jenom to není zase až tak výrazné navýšení, jak by se možná některým mohlo zdát. U televize měsíčně zaplatíte 135 korun českých, a pokud se podíváme na rádio, tak u něho je cena stanovena na 45 korun.

Také je třeba jasně rozlišit, jestli koncesionářský poplatek bude platit soukromá osoba, nebo podnikatel, který si zvolit tuto cestu jako možnost, jak vydělat peníze. Pokud jde o soukromou osobu, tak se platí jeden poplatek za celou domácnost. A to bez ohledu na to, kolik je zde obyvatel, nebo přijímačů. U podnikatelů je to jinak, jelikož ten musí platit za každý přístroj, který ve své provozovně má. Tedy za každou televizi, stejně jako za každé rádio, které používá.

Co čeká toho, kdo nebude koncesionářský poplatek platit?

Podívejme se společně i na to, co se může stát té osobě, která se rozhodně, že koncesionářský poplatek nezaplatí. Pokud se přijde na to, že má přijímač a neplatí, přicházejí v úvahu hned dvě možnosti, které se pochopitelně mohou i kombinovat. Nejprve se určí doba, po kterou se prokazatelně neplatilo. Zde dojde k tomu, že budou poplatky za danou dobu následně doúčtovány. Tím to ale nekončí, jelikož také je třeba připomenout, že koncesionářské poplatky a jejich neplacení vede také k pokutám. A ty nejsou nijak malé. Pokud mluvíme o televizi, tak zde je výše pokuty přesně 10 000 Kč. V případě rádia je konkrétní výše menší, ale jenom o polovinu. Hodnota pokuty je 5 000 Kč.

Zajímá vás, jak neplatit koncesionářské poplatky ČT?

Nejste jediní, koho to ze zcela logických důvodů zajímá. Musíme však jasně říci, že jedinou legální cestou je to, že nebudete mít žádný z daných přijímačů, nebo že budete patřit do některé ze skupin, která má z placení jasnou výjimku. I zde ale musíte objektivně a pravdivě prokázat, že do dané skupiny skutečně patříte.

Potom tu jsou pochopitelně i možnosti nelegální. A to takové, že se k placení nepřihlásíte, i když budete přijímače být. Alternativní cestou je to, že se odhlásíte, s odůvodněním, že televizi ani rádio již nemáte. Obě tyto cesty, jak neplatit koncesionářské poplatky ČT, jsou však na hraně zákona, a pokud přijde na odhalení, nemine vás právě pokuta.

Podobné články...