Podnikáte? Potom byste se měli zajímat o registr plátců DPH. Proč?

Rate this post

Nejenom zaměstnání, ale i podnikání může být pro mnoho lidí zdrojem dobrého příjmu. Zároveň se ale může jednat i o zdroj poměrně velkých starostí. Někdy se zde hodí i pojistka na blbost. Z jakého konkrétního dalšího důvodu? Jako příklad může posloužit registr plátců DPH. Jedná se o registr, který vznikl poměrně nedávno, a to v roce 2013. A už v době svého vzniku nadělal mnoho podnikatelům vrásky na čele. A to se nemění ani nyní. Jak z toho důvodu, že mnoho z nich neví, že by ho měli používat, tak i proto, že může přinášet finanční problémy. Proto je dobré podívat se na něho blíže.

Contents

Co je to registr plátců DPH?

Už název jasně napovídá, že se jedná o databázi, která je určená jenom plátcům DPH, tedy daně z přidané hodnoty. To znamená, že registr plátců DPH obsahuje jenom ty podnikatele, kteří jsou plnohodnotnými plátci této daně. Jiní podnikatelé se v registru nenacházejí, a z principu se v něm nacházet nemohou.

Daná databáze je na rozdíl od celé řady jiných unikátní i v tom, že je veřejná. To znamená, že je bez problémů každému a kdykoliv přístupná, a to zcela zdarma. To proto, aby registr plátců DPH posloužil k ověření konkrétní firmy, se kterou se podnikatel rozhodně spolupracovat. Právě to je hlavní účel daného registru.

Nejčastěji je využíván registr plátců DPH podle IČO

Už při realizaci daného registru bylo cílem hlavně jednoduché vyhledávání, a to proto, aby daný podnikatel mohl snadno najít toho, s kým se rozhodne spolupracovat. Ať jde o jakýkoliv obor, jako třeba i pronájem přes Airbnb. Právě registr plátců DPH podle IČO je nejjednodušší možností, jak daný subjekt dohledat. To proto, že podnikající fyzická osoba, stejně jako osoba právnická má své identifikační číslo vždy jedinečné. To stačí zadat do vyhledávacího formuláře na stránkách provozovaných Ministerstvem finanční a během chvíle by se měla objevit konkrétní firma, nebo podnikatel. Výsledky mohou být celkem tři, a to konkrétně takové:

  • Jedná se o neplátce DPH
  • Jedná se o spolehlivého plátce DPH
  • Jedná se o nespolehlivého plátce DPH

Potom může nastat ještě jedna situace, kdy se daný subjekt nepodaří vyhledat. Buď proto, že je IČO zadáno chybně, nebo třeba i z toho důvodu, že daný subjekt skutečně neexistuje a číslo je tedy falešné.

Kromě tuzemského existuje i registr plátců DPH v EU

Registr plátců DPH je dostupný online

Registr plátců DPH je dostupný online

Nejenom, že je možné ověřit si plátce v rámci České republiky. Je dobré myslet i na to, že existuje i registr plátců DPH v EU. Také u těch, jejichž oborem je frančíza. I ten se podnikatelům hodí. A to hlavně z důvodu, aby věděli, jak je to s případným DPH. Tedy s tím, kdo ho vlastně vyčísluje a kdo ho následně odvádí. Pokud podnikatel nemá účetní, měl by si dané informace primárně nastudovat a potom se rozmyslet, zda bude s někým ze členského státu spolupracovat. Nejprve by měla předcházet také jeho ověření. Na druhou stranu je zde stále výhoda, že se není nutné registrovat k plnohodnotnému plátcovství, jelikož plně postačí statut identifikované osoby.

Proč je třeba registr nespolehlivých plátců DPH používat?

Primárně má samozřejmě registr nespolehlivých plátců DPH upozorňovat na to, zda má konkrétní subjekt v rámci DPH vše v pořádku, nebo nikoliv. Jde tedy na první pohled o pomůcku, která může leccos vypovídat o spolehlivosti. Nutno ale říci, že se nejedná jenom o klasický informační zdroj. Je totiž třeba říci, že s tím, že je někdo nespolehlivý plátce, mohou plynout problémy. To proto, že za něho může druhý subjekt ručit.

Jak to vypadá v praxi? Pokud se rozhodnete s někým spolupracovat, je dobré nejprve zjistit, zda je plátce spolehlivý, nebo ne. Pokud ano, může vám vystavit klasickou fakturu a není třeba mít obavu. Co když ale není? Potom je třeba ručit za odvedené DPH. Jak je tomu v praxi? Ideální je, když nespolehlivý subjekt vystaví fakturu bez této daně, a příjemce faktury daň vypočítá, a sám odvede. Komplikované, náročné, ale z hlediska eliminace budoucích problémů doporučované. Kritika se objevuje hlavně proto, že stát chce po podnikatelích, aby zaujímali jeho funkci – v rámci efektivity výběru daní.

Spolehlivý plátce DPH registr obsahuje i účet

Pozor ještě na jedno riziko, který může spolehlivý plátce DPH registr přinášet. Souvisí s tím, že v daném registru nenajdete jenom informace o tom, zda je někdo nespolehlivý, nebo spolehlivý. Je zde uvedený také bankovní účet. V souvislosti s tím je třeba uvést, že právě na něho je nutné fakturu hradit. Pokud by byla uhrazena na jiný účet, než je v dané databázi, tak vzniká podobná povinnost, jako výše. I zde dojde k tomu, že jako podnikatelé ručíte za správné odvedení daně. Komplikace nastane, když není odvedena.

Plátci DPH registr musí používat

Co v situaci, kdy se řadíte do skupiny plátců DPH? V takovém případě nezapomínejte na své konkrétní povinnosti, které jsou spojeny s tím, že plátci DPH registr musí používat. Tedy že se do něho musí nechat povinně zapsat. Pozor na to, že zde musí být uvedeno nejenom obchodní jméno a IČ, ale také nelze zapomínat na bankovní účty. A to přesně takové, ze kterých někdy bylo, nebo ze kterých někdy bude placené DPH. Ideální je zaregistrovat zde všechny, což je největší jistoto i do budoucna, pro jakoukoliv spolupráci.

Tip pro podnikatele: Cashbot – Pomoc se splatností faktur vašich odběratelů

Podobné články...