Daňové zvýhodnění na děti získáte za následujících situací

Rate this post

O daních je většinou mluveno hlavně v negativním slova smyslu. A to z důvodu, že je musíte platit. Jsou ale i případy, kdy o nich můžeme mluvit pozitivně. A to z důvodu, že lze získat takzvané daňové zvýhodnění na děti. Jak už název napovídá, týká se jenom toho, kdo má děti, bez ohledu na to, žzda plánuje spoření pro děti, nebo ne. Samozřejmě je třeba říci i to, že nárok rozhodně není automatický. Za jakých situací je možné daňové zvýhodnění na děti získat? Na co se podívejte společně s námi.

Contents

Daňové zvýhodnění na děti získáte při nižší dani z příjmu

Daňové zvýhodnění na děti je stále dostupnější

Daňové zvýhodnění na děti je stále dostupnější

Pojďme na první situaci, která je spojena s tím, že máte nárok na daňové zvýhodnění na děti. Jedná se o takovou situaci, kdy právě výše konkrétního daňového zvýhodnění je vyšší, než je vypočítaná daň z příjmu, kterou byste měli platit. Jde tedy o situaci, že se vás týká takzvaný daňový bonus. Pozor ale na jednu důležitou situaci. Nesmí dojít k tomu, že je uplatněno takzvané školkovné. Pokud k tomu dojde, klasický nárok na daňový bonus zaniká. Toto se však řeší tím, že si ho nárokuje jenom jeden z rodičů. Zákonná, a z hlediska finanční efektivní cesta.

Daňové zvýhodnění na děti 2018 ovlivňují i rozhodné příjmy

Jdeme na situaci číslo dvě. Ta se týká takzvaných rozhodných příjmů. S těmi je právě daňové zvýhodnění na děti 2018, tedy takzvaný daňový bonus také spojován. Je nutné myslet na to, že rozhodné příjmy za rok 2017 musí být nad konkrétní limit. Pokud se podíváme na to, jak můžete danou hodnotu zjistit, je to celkem jednoduché. Jde o šestinásobek minimální mzdy. A to znamená:

  • V roce 2017 příjem 66 000 Kč
  • V roce 2018 příjem 73 200 Kč

A jak tomu bude následující roky? Vliv má to, zda dojde ke zvýšení minimální mzdy, nebo nikoliv. My očekáváme, že ano, a tak je třeba počítat s tím, že se limit rozhodných příjmů opět o něco zvedne.

Daňové zvýhodnění na děti v r.2018 může uplatnit jenom jeden z rodičů

Už jsme na to lehce narazili v souvislosti s takzvaným školkovným. Pokud je uplatněno, nelze nadále uplatňovat ani daňové zvýhodnění na děti v r.2018. Nyní se podívejme na fakt, že zákony stejně umožňují jenom to, aby dané zvýhodnění uplatnil jenom jeden z rodičů. Ten, který je neuplatní, tak na daňový bonus nárok nemá. To ale neznamená, že by nemohl uplatňovat řadu jiných slev, které mu mohou snížit jak daňový základ, tak i samotnou daň. Povinnost tak může být nulová. Příkladem jsou:

  • Jiné daňové slevy
  • Daňová sleva na poplatníka
  • Nezdanitelné položky

Daňové zvýhodnění od 1.1.2018 stále využívá pasivní příjmy

Pokud ho využíváte pravidelně, tak jistě víte, že pro nárok jsou zohledňovány i takzvané pasivní příjmy. Platí to i nadále. Tedy pokud máte v plánu využít daňové zvýhodnění od 1.1.2018. Když se podíváme na to, co si pod takovým typem příjmu představit, je třeba uvést, že se jedná třeba o příjem kapitálový, nebo příjem z nájmu. Jde však o rok, kdy to bude naposledy. Pokud jste takto nějaký příjem v roce 2017 měli, tak bude zohledněný. Až budete daňový bonus poptávat příští rok, tedy za rok 2018, je třeba říci, že to bude již jinak. To pasivní příjmy nebudou brány v potaz a bude využíván jenom příjem ze zaměstnání, nebo příjem z podnikání.

Daňové zvýhodnění 2017 má omezenou horní částku

Není to žádná novinka. Je to tak v podstatě neustále. To je třeba mít na paměti. Když poptáváte daňové zvýhodnění 2017, tedy za tento rok, je třeba myslet na to, že daňový bonus není neomezený. Nejde tedy vždy poptávat tu částku, která vám na základně výpočtu vyšla. Je třeba přihlédnout k současnému zákonu, který ho omezuje. Konkrétní výše se může rok od roku měnit. A tak pokud se podíváme na to, jaké je daňové zvýhodnění na děti za rok 2017, tak musíme říci, že daný suma je celkem 60 300 korun českých.

Nutno ale dodat, že se nejedná o zvýhodnění pro kohokoliv. Jedná se o maximální výši za ideálních podmínek. Tedy za takových, kdy má konkrétní rodina více dětí. Pokud žijete v domácnosti jenom s jedním potomkem, potom je maximální výše bonusu celkem nízká.  To jenom 13 404 Kč.

Daňové zvýhodnění není automatické

Možná se někteří lidé podivují nad tím, že i když splňují některá výše uvedené kritéria, tak dané daňové zvýhodnění nečerpají. Je to z jednoho prostého důvodu. A to proto, že není automatické. Musíme totiž říci, že kdo chce daňový bonus, ten si o něj musí požádat. Jinak to není možné. Pokud se jedná o zaměstnance, tak zde většinou vše zařizuje samotný zaměstnavatel. Stačí mu jenom dodat potřebné podklady – třeba po počtu dětí. Pokud je jeden z rodičů OSVČ, musí si vše řešit sám, nebo prostřednictvím své účetní. Bez ohledu na to, zda ho obsahuje registr plátců DPH, nebo nikoliv. A to hlavně tak, že v daňovém přiznání vyplní kolonku – žádost o vrácení přeplatku.

Daňové zvýhodnění na dítě i s daňovým paušálem

Poslední situace se týká OSVČ, kteří využívají takzvaný daňový paušál. Jak to s nimi je? Rozhodně velmi výhodně. Musíme totiž říci, že na daňové zvýhodnění na dítě mají i v tomto případě nárok. Jenom je splnit jednu podmínku, a to v podobě uplatněné výdajů maximálně ze sníženého příjmového limitu ve výši 1 milion korun českých. Jde ale spíše o drobnost.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Podobné články...