Jaký je výpočet exekuce ze mzdy od 1.1.2018? Řekneme vám konkrétní čísla

Rate this post

Exekuce je velkým problémem mnohých lidí. Pro věřitele je to cesta, jak vymoci peníze, zatímco pro dlužníky je to velký problém, jelikož exekutor má poměrně velká práva. Nejenom, že může zabavit movitý nebo nemovitý majetek. Může dokonce sáhnout také na plat. A to dělá velmi často, jelikož díky tomu může pravidelně strhávat požadovanou částku. I proto raději lidé volí osobní bankrot. Mnoho lidí si myslí, že když je exekuce na plat provedena, tak může exekutor vzít celý plat. Tak tomu ale není, jelikož konkrétní osobě musí nějaké peníze zůstat. Pokud vás zajímá výpočet exekuce ze mzdy od 1.1.2018, podívejme se na něho společně.

Contents

Výpočet exekuce ze mzdy od 1.1.2018 nechává dlužníkům poměrně dost

Pokud se podíváme na obecný pohled na výpočet exekuce ze mzdy od 1.1.20178, potom musíme říci, že se dlužníkům nechává poměrně dost peněz. To pro ně může být celkem dobrá zpráva, jelikož sice musí pravidelně splácet své dluhy, ale pokud jde o jejich život, tak jim peníze i nadále zůstávají. Dokonce musíme říci, že jsou i situace, kdy k exekuci a mzdu nemusí dojít. To proto, že dlužník má menší výplatu, než kolik je ono minimum, které mu musí zůstat. Tyto hodnoty tvoří ve výsledku klíčová trojice věcí. A to:

  • Životní minimum
  • Normativní náklady na bydlení
  • Nezabavitelné minimum

Pokud skutečně dojde k tomu, že dlužník má natolik nízký plat, že mu z něho nemůže být nic strženo, nemusí to pro něho být nutně výhra. Zatímco při exekuci na plat mohou být peníze strhávány postupně, u případů kdy to nejde, může exekutor sáhnout na movitý a nemovitý majetek, pokud existuje. A zde následuje dražba, která však často nepřinese zase až tak vysoké sumy, jak mnozí mohou očekávat. Nyní už pojďme na konkrétní výpočet exekuce ze mzdy od 1.1.2018.

Výpočet exekuce ze mzdy od 1.1.2018 kalkulačka počítá s životním minimem

Výpočet exekuce ze mzdy od 1.1.2018 nechá dlužníkům opět o něco více

Výpočet exekuce ze mzdy od 1.1.2018 nechá dlužníkům opět o něco více

To první, co musí každému dlužníkovi zůstat, pokud je provedena exekuce, je takzvané životní minimum. O co konkrétně se jedná? Jde o každý rok jasně stanovenou částku, pod kterou by nikdo neměl mít. Proto výpočet exekuce ze mzdy od 1.1.2018 kalkulačka v první řadě počítá právě s touto sumou. Pokud v tomto roce, tedy v roce 2018 exekuci máte, nebo ji v nejbližších dnech čekáte, bude se vám hodit informace o tom, že výše životního minima jednotlivce je aktuálně stanovena na sumu 3 410 Kč. Toto vám z platu zůstane stoprocentně – tedy až na konkrétní ponížení, o kterém budeme mluvit za chvíli. A nejde o jedinou sumu.

Výpočet exekuce ze mzdy 2018 zahrnuje i normativní náklady na bydlení

Jdeme na další částku, která musí dlužníkovi zůstat (po lehkém ponížení) a se kterou tedy může zcela logicky počítat. Jedná se o takzvané normativní náklady na bydlení. Jde tedy o sumu, která by mu měla stačit k tomu, aby pokryl své bytové potřeby. Nutno říci, že zde nijak nehraje roli, kolik reálně platí. Pokud je v dobrém bydlení, kde platí více, měl by se přestěhovat. Konkrétní výpočet exekuce ze mzdy 2018 totiž nehledí na tom, kde daná osoba bydlí, ale hledí jenom na tabulkové číslo, které přesně říká, s jakou sumou by měla být konkrétní osoba schopna bydlet. A o jakou sumu se jedná? Výpočet exekuce ze mzdy od 1.1.2018 počítá s jasnou hodnotou, která činí 5 928 korun, tedy necelých 6 000 korun měsíčně.

Srážky ze mzdy exekuce z výše uvedeného sečtou nezabavitelné minimum na dlužníka

Nyní už dochází k tomu, že je přesně dána suma, která při exekuci musí zůstat. I když by se mohlo očekávat, že to bude plný součet životního mimina a také normativních nákladů, tak tomu tak není. Když se na konkrétní součet podíváme, tak ten činí 9 338. Je to výpočet pro rok 2018. A z této sumy následně bude vypočteno nezabavitelné minimum dlužníka. A tak srážky ze mzdy exekuce, které musí být v podstatě nedotčené, jasně činí sumu 6 225,34 Kč. Toto je částka, která dlužníkovi zůstane, bez ohledu na to, kde a jak pracuje, nebo kde a jak bydlí. Jsou ale i možnosti, které mluví o tom, že mu může zůstat více peněz.

Exekuce ze mzdy zohledňuje vyživované osoby

Zde už konkrétní suma souvisí s tím, kolik daných vyživovaných osob vlastně existuje. Aby exekuce ze mzdy zohlednila jejich počet, je třeba jasně doložit, že jsou součástí domácnosti, kde bydlí i dlužník, na kterého si došlápl exekutor. A kdo mezi vyživované osoby může patřit?

  • Manžel nebo manželka
  • Společné děti
  • Děti z předchozího manželství nebo vztahu

Je jasně stanovena suma, která se vztahuje na každou jednotlivou vyživovanou osobu. Kolik tato daná suma konkrétně činí? Je to částka 1 556,34 korun českých měsíčně. Pokud vás zajímá výpočet, tak je to přesně jedna čtvrtina z částky nezabavitelného minima. Tedy z výše zmíněné sumy, která musí zůstat každému, bez ohledu na jeho život.

Podle toho, kolik je v domácnosti vyživovaných osob, je tolikrát násobena. Pokud má tedy dlužník manželku a dvě děti, je vynásobena třikrát a výše zmíněné nezabavitelní minimum dlužníka stoupne o 4 669 korun českých. Celkově tak může být daná osoba na částce necelých 11 000 Kč. Když je proveden výpočet exekuce ze mzdy od 1.1.2018, tak by se na tuto sumu sáhnout nemělo. Ovlivněna je ale samozřejmě právě daným počtem dětí.

Sazby se pravidelně mění

Co dodat na závěr? Že jsme se společně podívali na výpočet exekuce ze mzdy od 1.1.2018. Tedy právě na sumy, které se vztahují k roku 2018. Ten příští už mohou být jiné, jelikož se pravidelně mění. Většinou směrem nahoru, což znamená také to, že konkrétním dlužníkům může nadále i po exekuci zůstávat větší suma peněz.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Podobné články...