Co je to rodičovský příspěvek? A jak se dá získat?

Rate this post

Je mnoho různých příspěvků, které dnes celkem aktivně nabízí náš stát. Pokud se zajímáte o to, jaké konkrétně to mohou být, je jedním z těch hlavních rodičovský příspěvek. Pomáhá třeba i těm, co mají dluhy. Jak už napovídá samotný jeho název, jedná se o příspěvek, který je určený pro rodiče dítěte. Jestliže se o něm chcete dozvědět více, čtěte dále.

Contents

Komu se rodičovský příspěvek vyplácí?

Začneme s tím, co je rozhodně nejdůležitější. Tedy s informací o tom, co je to vlastně rodičovský příspěvek a komu je přesně vyplácený. Jde o takovou pomoc od státu, která je vyplácena rodiči, který se stará o dítě. Nejoblíbenější formou je bankovní převod. Zde je samozřejmě rozsah péče poměrně přesně specifikován. Nárok na něho má ten rodič, který se o svého potomka stará celodenně, a to po dobu jednoho celého měsíce. Na tu se rodičovský příspěvek přímo vztahuje. Také je dobré připomenout, že se vztahuje vždy jenom na to nejmladší dítě, které je v rodině.

Rodičovský příspěvek od 1.1.2017 souvisí s řádnou a pravidelnou péčí

I v tomto je dobré mít zcela jasno. Co si tedy nejlépe představit pod tím, co je to řádná a celodenní péče? Ani na dané vysvětlení zákon nezapomíná a tak vše poměrně dobře a také poměrně přesně specifikuje. A to i ve spojení s obdobím, které může být pro někoho sporné. Když se tedy podíváme na rodičovský příspěvek od 1.1.2017,musíme říci, že konkrétnímu rodiči náleží i ve chvíli, pokud dítě:

  • Navštěvuje jesle, nebo školku
  • Je zdravotně postižení
  • Navštěvuje rehabilitační zařízení

Zde také hrají roli konkrétní hodiny. Podmínkou pravidelní péče je to, že dítě je jak v určitém zařízení, tak je z velké části pochopitelně také v péči samotného rodiče.

I rodičovský příspěvek 2018 bude dostupný každému rodiči, který splní podmínky

Podmínky, které se daného příspěvku týkají, jsme celkem jasně specifikovali. Mnozí se jistě zajímají také o to, jak ovlivňuje výši příspěvku to, kolik konkrétní rodič vlastně vydělává. Zde je na rozdíl od celé řady jiných žádaných příspěvků situace poměrně zajímavá. Jak bychom se na ni mohli podívat? Jak rodičovský příspěvek 2017, tak ani rodičovský příspěvek 2018 nebude nijak spojován s konkrétní výší příjmu. Ta totiž není nijak zjišťována. Příjem jednoduše není nijak sledován. To v praxi znamená, že na rodičovský příspěvek má nárok:

  • Rodič klasicky zaměstnaný
  • Rodič podnikající
  • Rodič bez práce

Žádost o rodičovský příspěvek je nutností

Kdo má zájem rodičovský příspěvek pobírat, ten by měl vědět, že na něho není automatický nárok. Nedochází tedy k tomu, že by byl přidělen každému rodiči, hned co se mu narodí dítě. Pokud ho některý rodič bude chtít dostat, je třeba jedna důležitá věc. A tou je žádost o rodičovský příspěvek. Stejně jako v celé řadě jiných oblastí, pokud se od státu něco chce a požaduje, tak i tady je nutností podat si nejprve žádost, která bude učiněna písemnou formou. To znamená, že je třeba stáhnout si, nebo i osobně vyzvednout tiskopis.

Rodičovský příspěvek může překročit i 10 000 Kč

Rodičovský příspěvek může překročit i 10 000 Kč

Je dobré také vědět, kde ho najít, nebo kde ho podat. Hlavní roli zde má trvalé bydliště. A podle něho je třeba následně nají příslušný úřad státní sociální podpory. Ten je tím místem, kde se žádost podává – tedy kde se formulář odevzdává. Samozřejmě jak jinak, než osobně.

Rodičovský příspěvek 2017 byl poměrně vysoký. Klesat nebude

Jelikož je konec roku, je vhodné se podívat nato, jak vysoký byl rodičovský příspěvek 2017. Musíme říci, že byl celkem vysoký. Hlavní vliv na to, jak je velký, má jedna důležitá věc. A to je takzvaný vyměřovací základ, který se odvozuje z výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské. To může být pro mnoho lidí celkem komplikovaná formulace a tak je lepší odkázat je přímo na žádost a nechat úředníky, ať si ji projdou a buď příspěvek poskytnou, nebo ji schválí. Dobré je jenom připomenout, že když jsou u rodičů vyměřovací základy v různých výších, tak se bere v potaz ten, který je vyšší.

A jak je to s konkrétní hodnotou? Tento rok byla výše příspěvku poměrně zajímavá. Samozřejmě vliv na to má výše zmíněné. Když máme být konkrétní, je možní se dotknout dvou nejvyšších částek. Jedna je přesně ve výši 7 600 korun českých a ta druhá je ve výši přesně 11 500 korun českých. U obou částek mluvíme o příspěvku, který je vyplácený měsíčně. Třeba i na spořicí účet, nebo jak rodič potřebuje.

Výše rodičovského příspěvku může být ovlivněna i takzvanou nemocenskou

Vše podstatné, co se ho týká, již v podstatě zaznělo. Na závěr je proto vhodné zmínit ještě jednu důležitou informaci, o které možná lidé nemají jasno. Týká se takzvané nemocenské v souvislosti s porodem, stejně jako se mlže týkat i pomoci v mateřství. Pokud je daná pomoc poskytována, může být i v tomto případě rodičovský příspěvek přiznán. To ale jenom v případě, kdy by jeho výše byla vyšší, než zmíněná poskytovaná pomoc. Pokud by byl nižší, tak na něho nárok není. Také je třeba připomenout, že výše rodičovského příspěvku není v danou chvíli v plné výši, ale jednalo by se jenom o rozdíl mezi nemocenskou a pomocí v mateřství mezi hodnotou maximální výše daného příspěvku. To jenom pro úplnost, aby lidé měli jasno v tom, že jsou i jasně dané podmínky, kdy je nutné počítat s menší sumou.

Podobné články...