Co je to vdovský důchod a kdy je na něho nárok? A jak ho získat?

Rate this post

Pokud se jakkoliv aktivně mluví o důchodech, představí si mnoho lidí jenom jeden jediný. A to ten starobní, který je vyplácený v určitém věku. Nejde ale o jediný, která dnes stát dokáže vyplatit. Poměrně populární, a to s ohledem na to, jak je známý, je také vdovský důchod. Pokud se o něho zajímáte, přinášíme vám k němu všechna podstatná fakta, která byste v souvislosti s tím rozhodně měli znát.

Contents

Co je to vdovský důchod?

Tento typ důchodu se řadí do skupiny těch pozůstalostních. To znamená, že jeho vyplácení je podmíněno smrtí některého z partnerů. Jinak na něho není nárok. Právě vdovský důchod, nebo též vdovecký důvod, jak se někdy také nazývá, se týká situace, kdy zemře jeden z manželů. V takovém případe má druhá osoba nárok právě na pomoc od státu. Nutno ale říci, že nejde o automatický nárok. Aby bylo možné vdovský důchod pobírat, je nejprve třeba zaměřit se na to, zda zemřelá osoba již něco pobírala. A to:

  • Invalidní důchod
  • Starobní důchod
  • Výplatu a zemřela vlivem pracovního úrazu
Vdovský důchod činí polovinu důchodu zemřelé osoby

Vdovský důchod činí polovinu důchodu zemřelé osoby

Pokud ano, může být vdovský důchod vyplácen. A tím může být vyšší i bonita klienta při žádosti o půjčku. Pokud ne, je třeba připomenout, že na něho žádný nárok není. To je velmi častá situace, o které mnoho lidí skutečně neví.

Kdo může vdovský důchod po manželovi získat?

Pokud odpovíme velmi jednoduše, tak je to samozřejmě jeho manželka, tedy vdova, které její partner zemřel. Důležité je zde to, že dané osoby musí být skutečně manželé. Teprve poté je nárok na vdovský důchod po manželovi. Pokud jsou jenom partneři, nárok zde není.

Také je nutné pamatovat si i několik dalších podmínek, které s tímto souvisí. A to takové, které říkají, že daný důchod náleží konkrétní ženě přesně po dobu jednoho roku od jeho smrti. To ale neznamená, že následně dojde k ukončení jeho výplaty. Během daného roku je nárok zcela automatický, a pokud jde o dobu po tomto období, může zde být nárok také, ale jenom za předpokladu splnění určitých podmínek. Ty souvisí třeba s péčí i dítě – podobně jako rodičovský příspěvek, souvisí s péčí o jinou osobu, nebo souvisí třeba s určitým stupněm invalidity. Daných podmínek je celá řada a je ideální poptat se přímo na České správě sociálního zabezpečení, která bude mít pochopitelně vždy přesné a samozřejmě také vždy aktuální informace.

Jaký je vdovský důchod v roce 2017?

Jak je to s konkrétními nároky, to již máme dobře zmapováno. Podívejme se proto i na další poměrně důležitou věc. Ta se týká financí. Konkrétně toho, jak velký je vdovský důchod v roce 2017. Zde jsou jasně nastavena pravidla, která se samozřejmě v následujících letech mohou změnit. Každopádně aktuální situace je taková, že výše procentní výměry vdovského, ale i vdoveckého důchodu činí přesně polovinu procentní výměry starobního důchodu, nebo invalidního důchodu. V praxi to znamená jasnou věc. Pokud byl důchod zemřelé osoby třeba 10 000 Kč, tak je zde jasný nárok na polovinu, tedy na 5 000 Kč.

Opět ale musíme dodat, že konkrétní podmínky mohou být komplikovanější a jsou dobře rozepsány v zákonech. Pokud jde třeba o invalidní důchod, rozhodně zde záleží na konkrétním stupni invalidity. K čemu se naopak nijak nepřihlíží, to je účast na důchodovém spoření, které je aktuálně poměrně velmi diskutovaným tématem.

Lze obnovit nárok a obnovit výpočet vdovského důchodu? Ano

Mnoho lidí se setkává s tím, že jim byl vdovský důchod přiznán, ale následně jim byl zase odebrán. Zde rozhodně potěší to, že existuje možnost, jak se dá nárok obnovit a jak znovu realizovat výpočet vdovského důchodu. Nutno ale říci, že konkrétní podmínky souvisejí s termínem, ke kterému byl vdovský nebo vdovecký důchod přiznán. Jsou celkem tři možnosti, jak postupovat, a ty se dotýkají těchto konkrétních termínů:

  • Důchod byl přiznán před 1. 1. 2010
  • Důchod byl přiznán po 31. 12. 2009
  • Důchod byl přiznán po 31. 12. 2011

Výpočet vdovského důchodu 2017 kalkulačka

Pokud chcete znát bližší informace o tom, zda máte nárok, a v jaké výši, můžete využít dnes velmi oblíbených online nástrojů. Je to výpočet vdovského důchodu 2017 kalkulačka, která jednoduše a také celkem rychle spočítá, zda máte, nebo zda naopak nemáte nárok. Jde samozřejmě o výsledek, který bude orientační.

Nárok na vdovský důchod po manželovi je. Co je nutné doložit?

Zjišťujete, že nárok na vdovský důchod po manželovi máte? Potom je třeba si o něho zažádat. Rozhodně nedojde k tomu, že by byl přiznán automaticky. Tím místem, kam přijít, je již zmíněná Česká správa sociálního zabezpečení. Samozřejmě odbor, který souvisí s místem vašeho bydliště. Zde je třeba si nejenom vyplnit samotnou žádost, jelikož je třeba také to, abyste zde předložili různé doklady. Základem je občanský průkaz, kterým se identifikuje samotný žadatel. Dále je třeba doložit i oddací list, který potvrzuje to, že jste byli manželé. Třetí nezbytnou listinou je úmrtní list, a to ve své originální podobě.

Dále mohou být vyžadovány i další dokumenty, pokud existují a pokud jsou k dispozici. V první řadě je to rozhodnutí o přiznání důchodu osoby žadatele, tedy vdovy. A to pokud již důchod pobírá – osobně, nebo modernější variantou, kterou je bankovní převod. Dalším dokumentem je rozhodnutí o přiznání důchodu zemřelého manžela, pokud zemřel právě ve věku, kdy již důchod pobíral. Pokud ne, není tento dokument třeba, jelikož ani neexistuje.

Podobné články...