Jaké odčitatelné položky od základu daně vám pomohou ušetřit?

Rate this post

Už se to pomalu ale jistě blíží. Co máme na mysli? Je to termín spojený s podáním daňového přiznání. Je dobré připomenout, že stejně jako každý rok, i letos platí, že to musíte stihnout do posledního dne měsíce března. Takže máte ještě celkem dost času na přípravu. Proto je i ideální doba na informace, jak můžete využít odčitatelné položky od základu daně pro svůj prospěch. Tedy k tomu, aby se vám snížil základ daně, a vy jste tak měli výhodu v tom, že budete na daních platit méně. Co všechno si můžete odečíst? Podívejte se s námi.

Contents

Mezi odčitatelné položky od základu daně patří úvěry na bydlení

Investice do vlastního bydlení jsou v naší zemi celkem výrazně podporované. Jasně tomu napovídá fakt, že mezi odčitatelné položky od základu daně patří právě úvěry na bydlení. Může se jednat třeba o osvědčený úvěr, který nabídne stavební spoření, stejně jako se může jednat o jeden z nejznámějších produktů, kterým je hypotéka. Ta láká mimo jiné i proto, že ji lze využít:

  • Na nákup nemovitosti
  • Na rekonstrukci nemovitosti
  • Na stavbu nemovitosti

Pokud se podíváme na to, jaké jsou v tomto případě odčitatelné položky od základu daně, tak mluvíme o zaplacených úrocích. Pro tento případ je dobré si od vaší banky vyžádat potvrzení. A poté danou sumu zohlednit v daňovém přiznání.

Mezi odčitatelné položky se řadí i životní pojištění

Mezi odčitatelné položky ze základu daně patří mnoho věcí

Mezi odčitatelné položky ze základu daně patří mnoho věcí

Jdeme na příklad číslo dvě. Jedná se o celkem unikátní produkt, který je založení na tom, že kombinuje možnost ochrany a možnost zhodnocení peněz. Takto jednoduše si lze životní pojištění charakterizovat. Pokud se na něho podíváme blíže právě z pohledu daní, tak také patří mezi odčitatelné položky. Zajímavý je u něho rozhodně fakt, jak velkou sumu si kle odečíst. Roli zde hraje hlavně typ smlouvy, ale i to, kolik a jak dlouho spoříte. Pokud se podíváme na úplně ideální situaci, tak mluvíme o tom, že můžete odečíst celkem až 24 000 korun českých. Pozor však na to, že odečítat lze jenom tu část, která se týká pojistné ochrany. Nikoliv tedy tu část, která se týká vaší investice.

Odčitatelné položky 2017 souvisí i s penzí

Patříte do skupiny lidí, kterým není jedno, jak bude vypadat jejich penze? A tak jste si v loňském roce aktivně spořili? Pokud ano, rozhodně vás potěší to, že právě vaše penze patří mezi odčitatelné položky 2017. Konkrétně zde mluvíme o produktu, který nese označení penzijní připojištění se státním příspěvkem. Jestliže ho máte, můžete jásat. A to proto, že si můžete ve svém daňovém přiznání odečíst celkem zajímavou sumu, a to ve výši až 24 000 korun českých. Na tuto sumu máte nárok v podstatě ve chvíli, kdy si spoříte sumu, která odpovídá třem tisícům měsíčně. Pokud si spoříte méně, bude možné si odečíst nižší, ale i tak stále celkem zajímavou finanční sumu.

Odčitatelná položka na poplatníka je spojena i s darem

Další věc, kterou si můžete použít, jsou různé dary. Jedná se o poměrně širokou škálu možností, které se také počítají do skupiny těch, které jsou označovány jako odčitatelná položka na poplatníka. O co konkrétně se jedná?

  • Dary na charitu
  • Darování krve
  • Darování orgánu

Pokud jde o přesné finanční podmínky, tak musíme říci, že když jde o peněžní hodnotu daru, tak ta musí činit nejméně jeden tisíc korun, nebo musí být vyšší než dvě procenta ze základu daně. Také je nutné mít k dispozici dokumenty, které tento konkrétní dar prokazují. Ideální je mít darovací smlouvu, kterou je možné sepsat skutečně úplně jednoduše.

I odbory jsou vnímány jako odčitatelná položka na poplatníka 2017

Je pravdou, že odborářské organizace jsou spíše v útlumu, nelze říci, že by žádné neexistovaly. Řada z nich má poměrně velký počet členů. Ti samozřejmě mohou využívat výhod, ale musíme dodat, že jsou často povinni platit příspěvky. Na ty je myšleno i při danění. Právě tyto příspěvky mohou být použity jako odčitatelná položka na poplatníka 2017. I zde ale existují jasně charakteristická pravidla, která plynou z toho, kolik konkrétně si můžete odečíst. Jde maximálně o částku do výše 1,5 procenta vašich zdanitelných příjmů. Nejde ale o sumu neomezenou, jelikož její maximální výše je stanovena na hodnotu 3 tisíc za jedno zdaňovací období. A ani zde se samozřejmě neobejdete bez potvrzení o tom, že jste nejenom členem, ale i bez potvrzení o tom, že příspěvek byl z vaší strany uhrazený.

Mezi odčitatelné položky 2018 patří i vzdělání

Pokud patříte do skupiny těch lití, kteří souhlasí s tím, že vzdělání je důležité a posouvá vás dopředu, tak z toho můžete zcela pochopitelně i profitovat. Jak? Právě investice do vzdělání také patří mezi odčitatelné položky 2018. Tedy mezi takové, které si dáte do daňového přiznání, které budete odevzdávat v letošním roce. Co do této kategorie patří? Je to v podstatě vše, u čeho dokážete doložit, že šlo opravdu o platbu za něco, čímž jste se vzdělali. Může se jednat kromě klasické školní výuky i o řadu kurzů. A to nejenom těch jazykových. Též se může jednat třeba i o absolvované placené zkoušky. Dokonce je možné započítat i různá absolvovaná školení, na které jste vyrazili. A to všechno může mít celkový součet více než zajímavý. Jak velký? Je to suma 10 000 korun českých.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Podobné články...