Jak spolu souvisí trvalé bydliště a exekuce?

Rate this post

Pokud se na exekuci podíváme z pohledu věřitele, tak se jedná o poslední možnost, jak může dostat své peníze. Pokud se na ni podíváme z pohledu dlužníka, jde o krok, který pro něho není nijak příjemný. To proto, že pokud majetek nebo peníze má, tak o ně přijde. To proto, aby byly uspokojeny dluhy. Exekutoři dnes mají celkem mnoho pravomocí, kam patří:

Je tu ale ještě možnost poslední, kterou není nic jiného, než zabavení movitých věcí. A právě zde se do popředí dostává informace o tom, jak spolu souvisí trvalé bydliště a exekuce. Ať už jste v pozici dlužníka, nebo jste v pozici věřitele, je dobré dané informace vědět.

Contents

Když je bráno v potaz trvalé bydliště a exekuce, je dobré říci, zmínit i místo pobytu

Pojem trvalé bydliště a exekuce je hledán na internetu stále více. To proto, že lidé se pochopitelně zajímají o to, kde může exekutor zabavovat a kde zabavovat nemůže. Pokud jde právě o trvalé bydliště, tak se jedná o tu adresu, která je uvedena i v občanském průkazu. Současný stát umožní mít trvalé bydliště takzvaně na úřadě. To mnoho dlužníků využívá, jelikož si myslí, že se tak exekuci vyhnou.

Pokud jde o problematiku samotného bydlení, je třeba zmínit, že se zde objevuje ještě jeden pojem. A tím pojmem je takzvané místo pobytu. Jak si charakterizovat právě to? Jedná se o adresu, která není vedena jako trvalé bydliště, ale dlužník zde reálně bydlí. V minulosti se tato adresa označovala jako přechodné bydliště. Dnes samozřejmě není povinností je kdekoliv uvádět. Je to dobrovolné. Kdo to však udělá, a místo pobytu uvede v Centrální evidenci obyvatel, tomu bude na adresu chodit důležitá korespondence, jako třeba:

  • Dokumenty od exekutora
  • Výzvy od úřadů
  • Jiné právní dokumenty

Exekuce podle trvalého bydliště je realizována primárně

Problematiku bydlení máme zmapovanou. A nyní pojďme k samotnému jádru věci.  A to k tomu, kam může zavítat exekutor. Je jasné, že exekuce podle trvalého bydliště je vykonávána primárně. Pro exekutora je to samozřejmě nejjednodušší a také logická možnost, kterou učiní. Pokud zjistí, že se na místě trvalého bydliště nezdržuje, nebo že daná adresa je na úřadě, rozhodně to nemusí znamenat, že konkrétnímu dlužníkovi nic nezabaví. Pokud jde o výkon exekuce dle současného práva, tak trvalé bydliště a exekuce spolu sice souviset mohou, ale stejně tak spolu souviset nemusí.

Exekuce a trvalé bydliště spolu tedy nemusí souviset

Trvalé bydliště a exekuce spolu nemusí vždy souviset

Trvalé bydliště a exekuce spolu nemusí vždy souviset

O čem mluvíme v tuto chvíli? O tom, že i když má dlužník trvalé bydliště na určité adrese, Tak to nemusí nutně znamenat, že exekutor půjde jenom tam. V praxi jde tedy o to, že exekuce a trvalé bydliště spolu nemusí souviset. Exekutor totiž může vyrazit i na místo pobyt a zde může začít zabavovat. Vyhnout se tedy exekuci trvalým bydlištěm na úřadu a následně žít spokojený život bez starostí tedy nejde.

Jak spolu exekuce a bydliště souvisí?

Jednoduše. Očekává se totiž, že tam kde dlužník bydlí, tam také má nějaké věci. A ty se mohou zaplatit a může tak být uspokojena konkrétní pohledávka. Zde musíme také dodat, že exekutor může vyrazit i na místo, které není v Centrální evidenci obyvatel uvedeno. Může vlastní iniciativou zjistit, kde konkrétní dlužník žije. V malých městech to není zase až tak nic těžkého, jelikož zde se lidé celkem dobře znají a pokud jde o problémové obyvatele, mnoho lidí celkem dobře ví, kdo je třeba na ubytovně, nebo se skrývá v zahradní chatce.

Trvalé bydliště a exekuce spolu tedy nesouvisí. Výjimky však existují

Nutno říci, že trvalé bydliště a exekuce spolu sice nemusí souviset, ale zároveň je nutné dodat, že exekutor nemůže zabavovat všude, kde dlužníka najde. Musí se skutečně jednat o místo, u kterého je prokazatelné, že na daném místě reálně žije.

A právě toho mnozí dlužníci využívají. Proto jsou velmi časté třeba výmluvy na to, že je konkrétní dlužník na dané adrese jenom na návštěvě, nebo jde o výmluvy o tom, že zde jenom přespal a rozhodně zde nepřebývá. Zde už záleží na posouzení konkrétního exekutora. Musíme ale říci, že pokud jde zabavovat mimo adresu trvalého bydliště, tak většinou v tomto směru dochází k tomu, že jde takzvaně na jistotu.

Co když je exekuce neoprávněná?

Vzhledem k výše uvedenému se skutečně může stát to, že bude exekuce neoprávněná. Tedy že exekutor na údajném místě pobytu zabaví věci, které nepatří dlužníkovi, ale které patří někomu jinému. Třeba majiteli dané nemovitosti, nebo jinému nájemníkovi. Nutno říci, že na místě se toho zase až tolik nevyřeší. A tak exekutor většinou věci polepí, což je první krok před samotným zabavením. Následně je na reálném majiteli, aby jasně prokázal to, že dané věci patří právě a jenom jemu.

Jak se to dá udělat? Ideální jsou faktury přímo s konkrétním jménem. To ale může být problém. Proto je dobré věci platit kartou, jelikož i výpis z ní může být dobrým důkazem o tom, kdo věc kupoval a koho tedy je. V krajních případech mohou pomoci darovací smlouvy, záznamy z kamer v obchodě při koupi, vyjádření svědků, nebo třeba i fotografie z doby, kde ještě dlužník v dané nemovitosti nebydlel. Možností je tedy celá řada a vše se posuzuje hlavně individuálně.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Podobné články...